PL EN


2015 | 2 | 34-64
Article title

EWOLUCJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO W ASPEKCIE ZBRODNI WOJENNYCH ORAZ ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI

Authors
Title variants
EN
THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL LAW IN THE ASPECT OF WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor publikacji rozważa historyczny aspekt odpowiedzialności jednostki za zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym. Przybliża definicje zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych. Wskazuje czynniki, które mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności zwalczania tego typu przestępczości.
EN
The author of the publication considers the historical aspect of individual responsibility for crimes against humanity under international law, gives definitions of genocide and war crimes and points to factors which may contribute to increase the effectiveness in combating this type of crime.
Year
Issue
2
Pages
34-64
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
References
 • [1.]Abul Wafa Ahmed, Alhimea Aldolia Lhokok Alanssan Dahel Weklat Alamm Almtahyda, (tłum. Międzynarodowa ochrona praw człowieka w ramach agencji ONZ), Kair 2000.
 • [2.]Ali Jamil Harab, Aladala Aljnaia Aldwlia (tłum. Międzynarodowe sądownictwo karne), Bejrut 2010.
 • [3.]Bassiouni Cherif, From Versailles to Rwanda within seventy five years: The need to Establish a Permanent International Criminal court , „HARVARD HUMAN RIGHTS JOURNAL” 11 (1997)
 • [4.]Cztery konwencje genewskie z dnia 12 sierpnia 1949 roku oraz protokoły dodatkowe wydane w dniu 8 lipca 1977 roku.
 • [5.]Dz. U. z 1947 r. Nr 63, poz. 367; Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.
 • [6.]Encyklika AAS XXIX (1937).
 • [7.]Encyklika Summi Pontificatus, 28 października 1939, AAS XXXI (1939).
 • [8.]Ghali Kamal, Mabadia Alkanon Aldstory Wa Anuzem Alseassya (tłum. Zasady prawa konstytucyjnego i systemów politycznych), Damaszek 1987.
 • [9.]Hassan Saeed Abdul Latif, Almahkma Aljnaia Aldolia Alnezam Alasassy Llahtyssas Altshrye Wa Alkdaye (tłum. Międzynarodowy Trybunał Karny, Statut kompetencje ustawodawcze i sądownicze), Kair 2004.
 • [10.]Jan Paweł II, Evangelium Vitae, Vatican.va.
 • [11.]Łazowski Adam, Zawidzka-Łojek Anna, Prawo międzynarodowe publiczne, Wyd. 2, Warszawa 2011.
 • [12.]Bassiouni,Mahmoud Cherif Almahkma Aljnaia Aldolia (tłum. Międzynarodowy Trybunał Karny), Kair 2002.
 • [13.]Matar Essam, Alkanon Aldwly Alanssany (tłum. Międzynarodowe prawo humanitarne), Aleksandria 2008.
 • [14.]Abdel-Ghani Abdel-Moneim Mohamed, Aljraym Aldolia Fi Alkanon Aljenaye Aldwliy, (tłum. Zbrodnie międzynarodowe w międzynarodowym prawie karnym), Aleksandria 2007.
 • [15.]Hamad Najib Kidab, Almahkma Aljnaia Aldolia (tłum. Międzynarodowy Trybunał Karny), Bejrut 2006.
 • [16.]Orędzie radiowe na Boże Narodzenie 1942, AAS XXXV (1943).
 • [17.]AbdulQadir Qahwaji Ali: Alkanon Aljenaye Aldwliy Wa Almahakim Aljnaia Aldolia (tłum. Międzynarodowe prawo karne, międzynarodowe trybunały karne), Bejrut 2001.
 • [18.]Rogacka-Rzewnicka Maria, Prawo Międzynarodowe Karne: rozwój i perspektywy sądownictwa międzynarodowego w sprawach karnych, „STUDIA IURIDICA” XLI/2003; WPiA UW.
 • [19.]Ekiaby Salwa Yousef, Altahkyk Alawaly Fi Almahkma Aljnaia Aldolia Fi Dwoa Kwaid Alkanon Aldoly Alamm (tłum. Wstępne dochodzenie w ramach Międzynarodowego Trybunału Karnego w świetle norm prawa międzynarodowego publicznego), Kair 2010.
 • [20.]Kamel Sherif Sayed, Ehteysas Almahkma Aljnaia Aldolia (tłum. Jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego), Kair 2005.
 • [21.]Fatlawi Sohail Hussain Aliebada Aeljmaia Wa Aeljraym Ded Alanssania (tłum. Zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości), Amman, 2011.
 • [22.]George William, Nassar Najib, Mafhum Aljraym Ded Alanissania Fi Alkanon Aldoly (tłum. Pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym) Bejrut 2009.
 • [23.]Yahya Jamal, Elnuzem Alsiassya Almusyra (tłum. Współczesne systemy polityczne), Kair 1976.
 • [24.]Yusuf Ali, Albud Aldoly Lladala Aljnaia Fi Alam Muter (tłum. Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w zmieniającym się świecie), Amman, 2008.
 • [25.]Zemmali Amer, Aljna Aldwlia Llsalib Alahmar (tłum. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża), Tunezja, 1997.
 • [26.]Zemmali Amer, Fiykra Inshia Mahkma Jinaia Doli (tłum. Idea ustanowienia międzynarodowego trybunału karnego) Damaszek 2002.
 • [1.]http://www.psz.pl/tekst-2469/Miedzynarodowy-Trybunal-Karny, 15.03.2014
 • [2.]http://stosunki-miedzynarodowe.pl/prawo-miedzynarodowe/864-miedzynarodowy-trybunal-karny-a-prawnomiedzynarodowa-odpowiedzialnosc-sprawcow-przestepstw-wojennych?start=1, 10.02.2014
 • [3.]http://www.f-law.net/law/threads/51980, 12.03.2014
 • [4.]http://stosunki-miedzynarodowe.pl/prawo-miedzynarodowe/864-miedzynarodowy-trybunal-karny-a-prawnomiedzynarodowa-odpowiedzialnosc-sprawcow-przestepstw-wojennych, 12.03.2014
 • [5.]http://www.dws-xip.pl/reich/Dane/lipsk.html, 10.02.2014
 • [6.]http://www.obronacywilna.pl/75-oznmph.html, 12.03.2014
 • [7.]http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124765,6714438,Proces_zbrodniarzy_nazistowskich_w_Norymberdze.html#ixzz38EPerGYx, 10.03.2014
 • [8.]http://www.obronacywilna.pl/75-oznmph.html, 11.02.2014
 • [9.]http://www.spmp.tbsp.pl/upload/Trybunaly.doc, 10.02.2014
 • [10.]http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/5/10/
 • [11.]http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/mntrybunaly_mtk.php, 20.01.2014
 • [12.]http://www.icc-cpi.int/16.05.2014
 • [13.]http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/haslo,Miedzynarodowy_Trybunal_Karny_dla_bylej_Jugoslawii, 05.01.2014
 • [14.]http://www.sww.w.szu.pl/artykuly/norymberga.html, 05.01.2014
 • [15.]http://www.unmict.org/en/documents) 20.01.2014
 • [16.]http://www.milujciesie.org.pl/nr/karty_historii_kosciola/czerwona_gwiazda_w_walce1.html; 08.02.2015
 • [17.]http://www.ultramontes.pl/komentarz_do_evangelium_vitae.htm 08.02.2015
 • [18.]L'0sservatore Romano, 2 maja 1987
 • [19.]http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/mtk_jurysdykcja.php
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22cffc83-56d9-42e9-88b1-ab4eb1686a4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.