PL EN


2013 | 1(15) | 227-249
Article title

Listy Izydora Kopernickiego do Seweryna Udzieli z lat 1887–1891

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Izydor Kopernicki’s 1887–1891 letters to Seweryn Udziela
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is an edition of 11 letters and 6 postcards sent by Izydor Kopernicki to Seweryn Udziela in years 1887–1891, stored in S. Udziela Etnographic Museum in Cracow.
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
  • Barycz H., 1956, Nieznany epizod z życia Izydora Kopernickiego. Starania w 1870 r. o Katedrę Anatomii Porównawczej w Uniwersytecie Jagiellońskim, „Przegląd Antropologiczny” t. 22, s. 196–209.
  • Fryś-Pietraszkowa E., 2007, Izydor Kopernicki (1825–1891), [w:] E. Fryś-Pietraszkowa i A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy, sylwetki, szkice biograficzne, t. II, Wrocław – Kraków, s. 160–162.
  • Godycki M., 1958, Trzy listy Izydora Kopernickiego jako przyczynek do naświetlenia jego charakteru i działalności, „Przegląd Antropologiczny” t. 24, z. 2, s. 466–472.
  • Kolberg O., 1965, 1966, 1969, Dzieła wszystkie, t. 64: Korespondencja, cz. I (1837–1876), t. 65: Korespondencja, cz. II (1877–1882), t. 66: Korespondencja, cz. III (1883–1890), oprac. M. Turczynowiczowa, Warszawa – Kraków.
  • Kopernicki I., 1960, Listy do Jana Karłowicza, Adama Honoriusza Kirkora i Benedykta Dybowskiego, wydał i wstępem opatrzył A. Wrzosek, „Przegląd Antropologiczny” t. 26, s. 56–132.
  • Polski słownik biograficzny, t. 1–48, Warszawa – Kraków 1935–.
  • Rak M., 2012, Listy Jana Karłowicza do Seweryna Udzieli z lat 1888–1900, „LingVaria” nr 1 (13), s. 151–165.
  • Talko-Hryncewicz J., 1925, Listy Izydora Kopernickiego do J. Talko-Hryncewicza (1887–1891), spisane z autografów i wstępem zaopatrzone przez Juliana Talko-Hryncewicza, cz. I, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych”, t. 2, z. 1, 1925, s. 120–130; cz. II, t. 2, z. 2, 1925, s. 269–284, cz. III, t. 3, z. 1, s. 145–155.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22d11497-f16f-4e49-a05e-1bf792d67d32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.