PL EN


2018 | 1 | 57-79
Article title

Safety of western women in the context of migration crisis and clash of cultural values

Content
Title variants
PL
Bezpieczeństwo kobiet Europy Zachodniej w świetle kryzysu migracyjnego oraz zderzenia wartości kulturowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The mass sexual assaults on western women on the streets of German cities on New Year’s Eve 2015 committed by the migrants coming from non-European cultures caused a media panic which focused on the safety of western women in the context of the migration crisis. The likelihood of successful social and cultural integration of minorities originating in non-European cultures, especially in the Muslim minority, came back to the public debate. Perception of the role which the intercultural differences had in the New Year’s Eve assaults – which was underestimated by the liberal-left circles and overemphasized by the right-wing ones became a contentious issue. The aim of this article is to diagnose the role of cultural and non-cultural factors (social, biological, psychological, demographic, economic and technological) in the mass sexual assaults on western women committed by the foreigners. Only an accurate identification of the role which the intercultural differences played in these events will help us correctly select and structure prevention integration programmes addressed to the migrants coming from non-European countries. In conclusion, the article presents an initial evaluation of prevention programmes implemented in Germany.
PL
Wypadki grupowego molestowania seksualnego zachodnich kobiet na ulicach niemieckich miast w noc sylwestrową 2015 roku przez migrantów z kultur pozaeuropejskich sprowokowały medialną panikę dotyczącą bezpieczeństwa zachodnich kobiet w warunkach kryzysu migracyjnego. W debacie publicznej powróciło pytanie o możliwość integracji społeczno-kulturowej mniejszości wywodzących się z kultur pozaeuropejskich, szczególnie zaś mniejszości muzułmańskiej. Kwestią sporną stała się ocena roli różnic międzykulturowych w wydarzeniach sylwestrowych – niedocenianych przez środowiska liberalno-lewicowe i przecenianych przez środowiska prawicowe. Celem artykułu jest diagnoza roli czynników kulturowych obok czynników pozakulturowych (społecznych, biologicznych, psychologicznych, demograficznych, ekonomicznych i technologicznych) w aktach grupowego molestowania zachodnich kobiet przez obcokrajowców. Od trafnego rozpoznania roli różnic międzykulturowych w tych wydarzeniach zależy trafność doboru i konstrukcji prewencyjnych programów integracyjnych skierowanych do migrantów z krajów pozaeuropejskich. Artykuł kończy wstępna ocena programów prewencyjnych realizowanych w Niemczech.
Contributors
 • Instytut Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
 • Amara, F., Zappi, S. (2006). Breaking the Silence. French Women’s Voices from the Ghetto, London: University of California Press.
 • Bellil, S. (2002). Dans l’enfer des tournantes, Paris: Gallimard Education.
 • Benson, O., Stangroom J. (2011). Dlaczego Bóg nienawidzi kobiet?, Warsaw: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Buss, D.M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje, Gdańsk: GWP.
 • Die Welt (2016). Burmistrz Kolonii sugeruje, że kobiety są winne ataków imigrantów, “Wprost” 6.01.2016, https://www.wprost.pl/528857/Burmistrz-Kolonii-sugeruje-ze-kobiety-sa-winne-atakow-imigrantow [access 26.02.2018].
 • Friedrich, R. (2010). The “Heroes” of Berlin-Neukölln, http://www.goethe.de/lhr/prj/daz/mag/igd/en5594048.htm [accessed 27.02.2018].
 • Frigeli, K. (2016). Polizeiversagen bestärkte die Kölner Sex-Täter, “Welt” 7.06.2016,https://www.welt.de/politik/deutschland/article156038699/Polizeiversagen-bestaerkte-die-Koelner-Sex-Taeter.html [accessed 26.02.2018].
 • Geremek, B. (1983). “Le Charivari”, Actes de la table ronde organisé à Paris (25–27 avril1977), published by Jacques Le Goff et Claude Schmitt, Paris 1981 [review], “PrzeglądHistoryczny” 74/1, pp. 162–166. Inglehart, R., Norris, P. (2009a), Muslim Integration into Western Cultures: BetweenOrigins and Destinations, https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4481625/norris_muslimintegration.pdf?sequence=1[accessed 26.02.2018].
 • Inglehart, R., Norris, P. (2003). The True Clash of Civilizations, “Foreign Policy”, no. 135.
 • Inglehart, R., Norris, P. (2009b). Wzbierająca fala, Warsaw: PIW.
 • Kalwas, P.I. (2016). Taharrusz znaczy molestowanie, Onet.pl, 1.02.2016, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/taharrusz-znaczy-molestowanie/yf34pw [accessed26.02.2018].
 • Komand, B. (2003). Zdziczała namiętność, „Polityka”, no. 34.
 • Lipnicka, M., Klimiuk, M. (2016). Sprawcy – oprawcy. Rezonans sylwestrowych napadóww Kolonii, „Kontakt” 25.01.2016.
 • Machut-Mendecka, E. (2016). Seksualność w islamie, „Kultura liberalna” no. 3.
 • Mansour, A. (2016). Winien islam? „Forum” no. 2.
 • Margraf, M. (2016). Pierwsze wyroki ws. napastowania kobiet w Kolonii. Dwóch uchodźcówskazanych, DPA, http://www.dw.com/pl/pierwsze-wyroki-ws-napastowania-kobiet--w-kolonii-dwóch-uchodźców-skazanych/a-19388210 [accessed 26.02.2018].
 • Mernissi, F. (1975/2003). Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern MuslimSociety, London: Saqi Books.
 • Norfolk, A. (2015). Wlk. Brytania: Pakistański gang przez lata gwałcił dzieci w Rotherham.
 • Władze długo były bierne…, http://www.polskatimes.pl/artykul/3556157,wlk-brytania-pakistanski-gang-przez-lata-gwalcil-dzieci-w-rotherham-wladze-dlugo-byly--bierne,id,t.html [accessed 26.02.2018].
 • Ossowska, M. (1963/2005). Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Warsaw: WydawnictwoNaukowe PWN.
 • PAP (2016). Sześciokrotny wzrost ataków na ośrodki dla uchodźców w Niemczech, wPolityce.pl, 28.01.2016, https://wpolityce.pl/swiat/279758-szesciokrotny-wzrost-atakow-na-osrodki-dla-uchodzcow-w-niemczech [accessed 26.02.2018].
 • Pasamonik, B. (2017a). „Malowanie strasznego diabła” – metamorfoza obrazu uchodźcyw Polsce, [w:] Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa, edited by
 • B. Pasamonik, U. Markowskiej-Manista, vol. 1, Warsaw: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Pasamonik, B. (2017b). Moral Panic About Refugees in Poland as a Manifestation of Cultural Transformation, “Multicultural Studies”, no. 1.
 • Pasamonik, B. (2013). Rola płci w integracji europejskich muzułmanów, Krakow: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Pawlak, A. (2016). Manifestacje w Kolonii na rzecz kobiet. Policja rozwiązała armatkami wodnymi demonstrację ruchu PEGIDA, “Deutsche Welle”, 9.01.2016, http://www.dw.com/pl/manifestacje-w-kolonii-na-rzecz-kobiet-policja-rozwiązała-armatkami--wodnymi-demonstrację-ruchu-pegida/a-18968986 [accessed 26.02.2018].
 • Sabeer, A. (2015). Do Muslims Watch Pornography?, www.muslimsandtheworld.com/do-muslims-watch-pornography/ [accessed 26.02.2018].
 • Sennett, R. (2016). Przestępstwo jest przestępstwem. Reszta to rasizm, an interview with Adam Puchejda, „Kultura Liberalna” no. 3.
 • Urzędowska, M. (2014), Jesteś kobietą w Egipcie? Nie wchodź w tłum, „Gazeta Wyborcza” 10.06.2014.
 • The Local (2010). Religious Muslim Boys More Violent, Study Says, The Local.de, 6.06.2010, https://www.thelocal.de/20100606/27673 [accessed 27.02.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22d349db-785b-4568-91e5-d086be94f2b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.