PL EN


2019 | 13 | 351-360
Article title

Cenzura w Rosji 1855-1917 – na marginesie książki Pawła Siemionowicza Riejfmana

Authors
Content
Title variants
EN
Censorship in Russia 1855-1917 – on the margins of Paweł Siemionowicz Riejfman’s book
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article is the review of the book by Paweł Siemionowicz Riejfman, historian of press and literature, Cenzura w doriewolucyonnoj, sowietskoj i postsowietskoj Rossii. T. 1. Cenzura w doriewolucyonnoj Rossii (Censorship in pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet Russia, vol. 1. Censorship in pre-revolutionary Russia), published in Moscow in 2017. This is the third number of this first volume. There will be two volumes in total, consisting of lectures given by Riejfman in the years 2001-2003 at the university in Tartu. This number refers to the period from the Alexander II accession to the throne up to the end of the Nicholas II ruling. The author focuses on the authorities’ control of the press at that time. This is a compilation work, as Riejfman did not any own studies on censorship.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
  • Cenzura w Rossii: istorija i sowriemiennost’. Sbornik naucznych trudow. Wyp. 1, Sankt-Pietierburg 2001.
  • Cenzura w Rossii: istorija i sowriemiennost’. Sbornik naucznych trudow. Wyp. 8, Sankt- -Pietierburg 2017.
  • Dobrowolski L.M., Zaprieszczennaja kniga w Rossii, 1825-1904. Archiwno-bibliograficzeskije razyskanija, Moskwa 1962.
  • Kostecki J., [recenzja]: Cenzory Rossijskoj Impierii koniec XVIII–naczało XX wieka. Biobibliograficzeskij sprawocznik, ried. koll. Władimir Rufinowicz FIRSOW et alt., awt. koll. Oleg Jurjewicz ABAKUMOW et alt., Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo „Rossijskaja nacyonalnaja bibliotieka” 2013, 480 s. ISBN 078-5-8192-0442-9 Natalja Gienrichowna PATRUSZEWA, Cenzor w gosudarstwiennoj sistiemie doriewolucyonnoj Rossii (wtoraja połowina XIX–naczało XX wieka), Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo „Siewiernaja zwiezda” 2011, 267 s. ISBN 978-5-905042-23-2, „Roczniki Biblioteczne” 2013, t. 57, s. 194-203.
  • Lemke M.K., Epocha cenzurnych rieform 1859-1865, Sanktpietierburg 1904.
  • Lemke M.K., Oczerki po istoriirusskoj cenzury i żurnalistiki XIX stoletija, S.-Pietierburg 1904. „Nieprikosnowatielnyj Zapas: diebaty o politikie i kulturie” 2005, nr 6.
  • Nikitienko A.W., Dniewnik. T. 1–3, Moskwa 2005.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22d58704-5aa8-41a1-b52e-e0a91dd08bc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.