PL EN


2012 | 27 | 220-233
Article title

Miejsce województwa podkarpackiego w krajowym ruchu turystycznym

Authors
Content
Title variants
EN
The Place of Podkarpackie Voivodeship in Domestic Tourism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy było przedstawienie ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego oraz wykorzystania bazy noclegowej przez turystów. Region Podkarpacia jest niezwykle atrakcyjny dla turystów poprzez czyste środowisko i bogate walory przyrodnicze, z którymi można konkurować na scenie krajowej i międzynarodowej. Badania wykazały, że wykorzystanie miejsc noclegowych jest na niskim poziomie, niższym niż średnia krajowa. Nie są wykorzystane możliwości turystyczne województwa poprzez między innymi brak promocji województwa oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, brak nowoczesnych obiektów rekreacyjno-turtystycznych.
The aim of this work was to show tourism in the area of Podkarpackie Voivodeship and the use of accommodation by tourists. The region is extremely attractive for tourists thanks to unpolluted environment and nature values which compete with the national and international ones. Research has shown that the use of accommodation is on the low level, lower than the national average. The tourism potential of voivodeship is underused i.a. through absence of marketing exercises concerning it, underdeveloped transport infrastructure, lack of modern tourism and leisure centres.
Year
Volume
27
Pages
220-233
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Kotliński W., 2002, Strategia rozwoju turystyki w woj. podkarpackim na lata 2002– 2006, Rzeszów.
 • Kruczek Z., 2012, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, PRKSN, Warszawa.
 • Milewska M., Włodarczyk B.,2005, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa, cz. I, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2010, Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 • Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A, 2006, Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013,Warszawa.
 • Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki oraz Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, 2010, Turystyka w Województwie Podkarpackim w latach 2008–2009, Rzeszów.
 • Urząd statystyczny w Rzeszowie, 2007, Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2008–2009, Rzeszów.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (DzU, nr 133, poz. 884).
 • Wład. J., 2006, Miasta województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Naukowe Turystyczne i Edukacyjne, Mielec.
 • Zarząd Województwa Podkarpackiego, 2006, Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2020, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22dd2bbe-1633-41c1-aa43-6492bed887ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.