PL EN


2014 | 198 cz 1 | 307-322
Article title

Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004-2013

Content
Title variants
EN
Tax on Goods and Services as a Fiscal Policy Instrument within Years 2004-2013
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the VAT revenues in Poland within resent ten years. General (due to the study's limitations) analysis of the factors influencing VAT revenues is also carried out in the article. The analysis is accompanied by elaborating the factors responsible for the VAT revenues drop within resent two years. Finally, the attempt to present the outline of possible actions is presented, esp. those which could be taken to improve (from the budgetary perspective) the implementation of the fiscal policy in the scope of VAT.
Year
Volume
Pages
307-322
Physical description
Contributors
References
 • "Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States" , raport zlecony przez Komisję Europejską, TAXUD/2012/DE/316, Warszawa lipiec 2013 r.
 • Chądzyński M., Dochody z VAT stały się nieprzewidywalne, "Dziennik Gazeta Prawna" 21.01.2001.
 • Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017, Ministerstwo Finansów, kwiecień 2014 r., http://www.mf.gov.pl.
 • Dwie dekady VAT, rozmowa z prof. Jerzym Osiatyńskim, http://biznes.newsweek. pl.
 • Famulska T., Teoretyczne i Praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Famulska T., VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2011.
 • Hallo. Gdzie ten VAT? "Gazeta Wyborcza" 25.03.2014 r.
 • Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady w ramach procedury nadmiernego deficytu. Warszawa kwiecień 2014 r. http://www.mf.gov.pl.
 • Komar A., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 1996.
 • Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2, Białystok 2011.
 • Luka podatkowa w VAT - jak to zwalczać? Raport PwC Warszawa 14 stycznia 2014 r.
 • Owsiak S., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Owsiak S., Jakość planowania budżetowego w Polsce - próba oceny, http://www.nik. gov.pl.
 • Po 10 lat w UE mamy dobrą ustawę o VAT, "Dziennik Gazeta Prawna", 19.05.2014 r., Część Gazeta Prawna.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014 r. s. 3, http://www.finanse.mf.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Dz. U. poz. 1546.
 • Tratkiewicz T. Rogowska-Rajda B., Podatek od towarów i usług w indywidualnych interpretacjach podatkowych - wybrane problemy [w:] Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013.
 • Wpływy z VAT jeszcze nigdy nie były tak niskie. Rząd się mylił, http://www.money.pl.
 • Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, 31.03.2014 r., http://www.nik.gov.pl.
 • Żyrzyński J., Budżet i polityka podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22e7cea0-d620-4fd5-be70-80d5adac7aed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.