PL EN


2018 | 507 | 21-29
Article title

Badanie czasu trwania w bezrobociu z wykorzystaniem modeli regresji dla zdarzeń powtarzających się

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W analizie czasu trwania badaniu podlegają często procesy wielokrotnie generujące określone zdarzenia – procesy zdarzeń powtarzających się. Celem artykułu jest analiza wielokrotnych epizodów czasu trwania w bezrobociu rejestrowanym oraz porównanie z wynikami dla pojedynczego epizodu w zależności od płci. W badaniu wykorzystano warstwowy model Coxa. Kolejne epizody, oddzielone okresami wyrejestrowania z urzędu, tworzą nieciągłe przedziały ryzyka. Zastosowano podejście warunkowe, w którym czas do zajścia kolejnego zdarzenia wyznaczono, korzystając z pojęcia luki czasowej (początek każdego epizodu zostaje zrestartowany do zera). W badaniu wykorzystano dane indywidualne osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Płeć była silną determinantą intensywności pierwszych wyrejestrowań z dowolnego powodu, podjęcia pracy i wykreślenia, natomiast nie determinowała intensywności czwartych i kolejnych wyrejestrowań oraz wyrejestrowania z pozostałych powodów dla każdego z epizodów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22f74d31-e23a-4a37-97b8-f10b18b3c944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.