PL EN


2020 | 1(18) | 63-84(22)
Article title

SAMORZĄD ZAWODOWY W SYSTEMIE USTROJOWYM POLSKI

Authors
Content
Title variants
EN
PROFESSIONAL SELF-GOVERNMENT AND THE STATE ADMINISTRATIVE SYSTEM IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The socio-political changes which began in Poland over three decades ago resulted in, inter alia, the activation of various occupational groups that have decided to operate on the basis of the then existing public law. This meant the creation of corporate selfgovernment organizations that are based on associations of persons with compulsory membership. Ever since the political reforms in Poland have been undertaken, professional self-government has been considered an important element of the state’s administrative system. The basis for creating such institutions was the need to protect certain professions which, in the social interest, required the highest qualifications and impeccable ethics. The professional self-government has significantly strengthened its position by taking over a number of the state’s administrative powers regarding, inter alia, the supervision of certain professions. For several years in Poland there has been a public debate on the future of the professional self-government during which arguments have been raised that question the need for the continued functioning of this type of organizations. Moreover, doubts have been raised as to whether the chambers of professional selfgovernment strengthen democratic aspirations and the development of self-governance, or whether they are anachronistic structures that threaten the consolidation of the free market order in Poland. Therefore, it is not only worth pointing out the essence and the tasks of the institution of the professional self-government, as well as its historical development in the country, but it is of paramount importance to draw attention to the significance of this type of entities in creating democratic state institutions and in accelerating participatory processes.
Year
Issue
Pages
63-84(22)
Physical description
Contributors
 • Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, e-mail: robert.kmieciak@amu.edu.pl, ORCID ID: 0000 0002 0185 9285
References
 • Antkowiak, P. (2012). Samorząd zawodowy w Polsce, Warszawa–Poznań: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Cherka, M. (2003). Samorządy zawodowe a wolność zrzeszania się obywateli. W: J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa (s. 66). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
 • Gazeta Prawna. (2002, 9 maja).
 • Grelowski, Z. (1947). Samorząd specjalny, gospodarczy, zawodowy, wyznaniowy według obowiązujących ustaw w Polsce. Katowice: Społem.
 • Kmieciak, R. (2018). Formy samorządu w Polsce – wymiar terytorialny i specjalny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Kmieciak, R., Antkowiak, P. i Walkowiak, K. (2012), Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Kroński, A. (1932). Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo Przemiany.
 • Leoński, Z. (2000). Zarys prawa administracyjnego, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Lipowicz, I. (2011), List rzecznika praw obywatelskich. Diagnosta Laboratoryjny, (2), s. 6.
 • Rączka, P. (2013). Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora.
 • Sadurski, F. (1988). Adwokatura polska w latach 1944–1988, Palestra, 32(11–12), s. 87–102.
 • Sobczak, J. (2015). Zawody zaufania publicznego. Regulacja konstytucyjna i jej konsekwencje. W: J. Sobczak, J. Skrzypczak i M. Urbaniak (red.), Zawody zaufania publicznego? Wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej radców prawnych i lekarzy (s. 45), Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 • Stępień, J. (2009). Miejsce adwokatury we współczesnym państwie. Palestra, (3–4), s. 305–311.
 • Tabernacka, M. (2007). Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267).
 • Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury (Dz. U. z 1963 r. Nr 57, poz. 309).
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 145 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 1991 r. Nr 22, poz. 91, z późn zm.).
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 1991r. Nr 41 poz. 179 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1083).
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038).
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1089).
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).
 • Waligórski, M. (2002). Izby samorządu zawodowego. W: J. Stelmasiak i J. Szreniawski (red.), Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej (s. 97). Bydgoszcz–Lublin: Branta.
 • Wykrętowicz, S. (2012). Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej. W: S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania (s. 59). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Zdyb, M. (2002). Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze. Kraków: Zakamycze.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22f829fc-6221-4a2b-abe4-c78cf626d776
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.