PL EN


2016 | 2 (65) | 53-65
Article title

Stylistyczne ukształtowanie komunikatów prasowych – perspektywy analiz

Authors
Content
Title variants
EN
The stylistic form of press releases – perspectives of analyses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie stylistycznego ukształtowania komunikatów prasowych autorka ujmuje w trzech perspektywach, nawiązując do koncepcji stylów funkcjonalnych, komunikacji oraz dyskursu. We wszystkich tych płaszczyznach jest ponadto obecna problematyka genologicznego zróżnicowania wypowiedzi. Styl komunikatów prasowych autorka postrzega jako kategorię polimorficzną, pojemną i otwartą. Oznacza to możliwość rozpatrywania stylu na różnych poziomach konkretyzacji: najbardziej abstrakcyjnie (poziom komunikacyjny i/lub dyskursywny), mniej abstrakcyjnie (poziom gatunkowy) oraz konkretnie (poziom wypowiedzi). Dzięki temu gęstnieje siatka cech stylistycznych (często synkretycznych) i konkretyzują się wykładniki. Styl jest zaś rozpatrywany deskrypcyjnie – nie dyferencjalnie.
EN
This chapter presents the problem of the stylistic form of press releases referring to the concepts of functional styles, communication and discourse. All these perspectives also refer to diversity of expression in terms of genre. The style of press releases is seen as a polymorphic, capacious and open category. This means the possibility of examining the style at different levels of concretization, including the most abstract manner (the level of communication and /or discourse), less abstract tone (the level of genres) and specific way (the level of expression). Due to this approach the grid of stylistic features thickens and the exponents are mapped.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
Pages
53-65
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22fb86ae-5c39-43f0-844c-a703c03b3c03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.