PL EN


2017 | 8 | 3 | 288-294
Article title

Zaniedbana algebra a nauczanie informatyki

Content
Title variants
EN
Neglected Algebra and Informatics Teaching
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje próbę zwrócenia uwagi na zagadnienia związane z nauczaniem logiki w ramach przedmiotu informatyka. Jeszcze początkiem lat 80. XX w. była ona obecna w programach nauczania. W świetle zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reform związanych z kształceniem informatycznym zagadnienia logiki nabierają szczególnego znaczenia. Nauczanie programowania sprofilowanego na np. programowanie robotów, względnie innych platform programowalnych, bez znajomości algebry Boole‟a nie będzie dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia kompetencji uczniów.
EN
The article attempts to draw attention to issues related to the teaching of logic within the subject of computer science. Even in the early 1980s, it was present in the curriculum. In light of the IT reforms announced by MEN, logic issues are of particular importance. Teaching programming such as programming robots or other programming platforms without the knowledge of Boole algebra will not be a good solution for students competence.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
288-294
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej; Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego, Polska
References
 • http://sjp.pl/logika (4.05.2017).
 • Kant, I. (2009). Krytyka czystego rozumu. Warszawa: Hachette.
 • Kaula, R. (2011). Podstawy automatów cyfrowych. Gliwice: Wyd. PŚ.
 • Kofler, E. (1956). Z dziejów matematyki. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Marciszewski, W. (1988). Mała encyklopedia logiki. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Olszewski, A. (2017). Wykłady z logiki dla roku pierwszego. Pobrane z: http://www.obi.opoka.org.pl/ olszewski/pdf/Logika1rok.pdf (4.05.2017).
 • Piecuch, A. (2008). Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia. Rzeszów: Fosze.
 • Piecuch, A. (2016a). Nowe wyzwania przed edukacją informatyczną w świetle planowanej reformy systemu edukacji 2017/18. Technika a vzdelávanie, 2, 33–36.
 • Piecuch, A. (2016b). Programowanie dla najmłodszych. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (18), 332–338.
 • Piecuch, A. (2017). Programowanie może być interesujące – platforma ARDUINO. Dydaktyka Informatyki, 12, 155–160.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz.U. poz. 356.
 • Tkaczyk, M. (2017). Logika. Wykład kursoryczny. KUL. Pobrane z: https://www.kul.pl/files/233/ wyklady/wyklad.pdf (4.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22fbc63a-ee19-461c-ba1e-1a9095d25704
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.