PL EN


2013 | 97 | 317-331
Article title

Wdrażanie metod zarządzania jakością przez dostawców oprogramowania i odbiorców

Title variants
EN
Implementing Methods of Quality Management by Suppliers of the Software and Recipients
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W referacie podjęto tematykę związaną z wykorzystaniem narzędzi doskonalenia jakości do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw informatycznych oraz narzędzi, które mogą być wykorzystane przez użytkowników - odbiorców oprogramowania. Krótko scharakteryzowano narzędzia, które w ocenie autora, mogą być wykorzystane w branży informatycznej. Dokonano analizy możliwości zastosowań narzędzi w poszczególnych fazach cyklu życia oprogramowania, specyficznych z punktu widzenia dostawcy i odbiorcy Wymieniono także specyficzne metody stosowane do zapewniania jakości w przedsiębiorstwach o charakterze informatycznym.
EN
The area in this paper is associated with using tools of improving the quality for the improvement in functioning of IT enterprises and tools which can be used by users-recipients of the software. Briefly characterized were tools which in the assessment of the author, can be used in the IT industry. An analysis was made on the possibility of the application of tools in individual phases of the life cycle of the software, particularly from the point of view of the supplier and the recipient. Also mentioned were specific methods applied for assuring qualities in computer enterprises.
Contributors
 • Politechnika Warszawska
References
 • 1. Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999.
 • 2. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • 3. Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne, praca zbiorowa pod red. A. Nowicki, PWN, Warszawa-Wrocław 1998.
 • 4. Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 1997.
 • 5. Jayaswal B., Patton P., Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzędzia projektowania, Helion, Gliwice 2009.
 • 6. Patton R., Testowanie oprogramowania, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2002.
 • 7. PN-ISO/IEC 20000-2:2007 Technika informatyczna, Zarządzanie usługami.
 • 8. PN-ISO/IEC 27005:2010: Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
 • 9. PN-ISO/IEC 90003:2007, Inżynieria oprogramowania. Wytyczne stosowania 9001:2000 do oprogramowania komputerów.
 • 10. PN-ISOIEC 25000:2008: Inżynieria oprogramowania. Wymagania jakości i ocena produktów programowych (SQuaRE). Przewodnik po SquaRE.
 • 11. Sommervile I., Inżynieria oprogramowania, WNT, Warszawa 2003.
 • 12. Szczepańska K., Techniki menadżerskie w TQM, Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO Sp. z o.o., Warszawa 1999.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-5501
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22fd893d-9df9-45bb-9d5e-d75bfecea278
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.