PL EN


2018 | 25 | 309-323
Article title

Korespondencja Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z austro-węgierskimi władzami okupacyjnymi w sprawie przejęcia archiwaliów pozostawionych przez urzędy rosyjskie (marzec–lipiec 1918)

Authors
Content
Title variants
EN
Correspondence between Ministry of Religion and Public Education and Austro-Hungarian occupation authorities on takeover of archival materials left behind by Russian administration (March–July 1918)
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
25
Pages
309-323
Physical description
Dates
published
2018-10-29
Contributors
author
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie, t. 2: Epoka porozbiorowa, red. F. Ramotowska, Warszawa 1998.
 • Bańkowski P., Pół wieku odrodzonych polskich archiwów państwowych, „Archeion”, t. 51, 1969.
 • Dziennik Praw, nr 14, 8 II 1919 r.
 • Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski, t. 4: Od uwłaszczenia do odrodzenia Państwa, uzup. i przygotowali do druku J. Bardach, S. Grodziski, M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1982.
 • Kolankowski Z., O organizację archiwów polskich 1917–1919 [w:] Naród i państwo. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w 60 rocznicę urodzin, red. T. Cieślak et. al., Warszawa 1969.
 • Konarski K., Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929.
 • Kumaniecki K. W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa - Kraków 1924.
 • Mamczak-Gadkowska I., Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.
 • Manteuffel T., Archiwa państwowe w minionym pięćdziesięcioleciu, „Archeion”, t. 50, 1968.
 • Motas M., Powstawanie polskiej państwowej służby archiwalnej przed odzyskaniem niepodległości (1917–1918), „Archeion”, t. 69, 1979, s. 39–56.
 • Rybarski A., Centralny zarząd archiwalny w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, „Archeion”, t. 1, 1927, s. 3.
 • Stojanowski J., Archiwum Akt Nowych w Warszawie [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 2: Archiwa porozbiorowe i najnowsze, red. K. Konarski, Warszawa 1956.
 • Sujkowski A., Polska niepodległa, Warszawa 1926.
 • Warschauer A., Die preußischen Registraturen in den polnischen Staatsarchiven, H. 1: Die Geschichte der preußischen Registraturen; H. 2: Der Bestand der Berliner Zentralregistraturen, Warschau 1918.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22febe09-f4ac-4295-ab1c-07062ec79393
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.