PL EN


2017 | 10 | 208-221
Article title

Trening rozpoznawania emocji dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Training emotion recognition in individuals with moderate intellectual disabilities – a case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osoby zniepełnosprawnością intelektualną często wykazują deficyty związane zwłaściwym rozumieniem emocji innych osób. W artykule zaprezentowany został przypadek Daniela, młodego mężczyzny zumiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, u którego deficyty tego rodzaju w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie w sytuacjachspołecznych. Przedstawione zostały informacje na temat osoby badanej uzyskane w wywiadzie z matką oraz na podstawie analizy dokumentacji medycznej i psychologicznej. Zaprezentowano opis treningu związanego z rozpoznawaniem iinterpretacją emocji przeznaczony dla osób zobniżonym poziomem sprawności intelektualnej. Ocena skuteczności podjętych oddziaływań wskazałana pozytywne efekty treningu. Uzyskane w pracy zosobą badaną wyniki dają podstawy by sądzić, że przygotowane zadania mogą być stosowane wpracy z osobami zgłębszą niepełnosprawnością intelektualną przejawiającymi podobne deficyty wzakresie kompetencji emocjonalnych.
EN
Individuals with intellectual disabilities often present difficulties related to the proper understanding of the emotions of others. This article describes a case history of Daniel, ayoung man diagnosed with moderate intellectual disability, who experiences this type of problem in social interactions. Thedescribed case was based on information obtained during an interview with aparent and from medical and psychological evaluations. The emotion recognition training program for individuals with intellectual disabilities was presented. Subsequent evaluation showed positive effects of the training on Daniels’ ability to recognize emotional expressions. The obtained results suggest that the presented training program can be successfully used to enhance the emotional competence of persons with moderate and severe intellectual disabilities.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-230174fc-217c-4c73-b658-6fcd5dde0baa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.