Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 96 | 173-181

Article title

Strategia marki w budowaniu tożsamości miasta

Authors

Title variants

EN
Brand Strategy in Building a City's Identity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tożsamość marki miejsca to inaczej jego kluczowy wizerunek, który może być jasno komunikowany na zewnątrz. Prowadzi on do zbudowania kapitału wyrażonego nie tylko w postaci lojalnej postawy konsumentów, ale również premii cenowej za towary pochodzące z danego regionu czy miasta. Zarówno tożsamość, jaki i kapitał marki są ściśle powiązane z pojęciem wizerunku, którego istotność sprowadza się do krótkiego stwierdzenia, że tak jak miejsca mogą się zmieniać błyskawicznie, tak wyobrażenie o nich może nie ulegać transformacji przez lata, a nawet dekady. Model oparty jest o trzy zasadnicze poziomy, w ramach których realizowane są poszczególne zadania, często powiązane ze sobą, i które systematyzują cały proces. Etapy zostały określone jako: diagnostyczny, poszukiwawczy i strategiczny.
EN
The identity of the brand of a place is its key image which can be clearly communicated outside. It leads to creating a capital, expressed not only by the loyalty of consumers, but also price bonus for goods originating from the region or city. Both the identity and the brand capital are closely related to the concept of the image, whose significance can be reduced to a short statement that places can transform rapidly, but the opinion about them may not be changed for years, and even decades. The described model is based on three basic levels in which specific tasks are carried out, often related to each other, and systematizing the process. The stages are defined as: diagnostic, exploration, and strategic.

Contributors

author

References

  • Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
  • Pleszczyński A., Bojarzy międzyrzeccy. Studium etnograficzne, Warszawa 1892.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2301816f-e0b3-4afa-a0f5-e415a0dd9613
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.