PL EN


2014 | 2(32) | 156-167
Article title

Analiza i ocena uwarunkowań oraz możliwości wirtualizacji procesów wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych

Content
Title variants
EN
Analysis and evaluation of determinants and possibilities of virtualization of implementation and maintenance processes of IT systems
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Virtualization of IT system implementation and maintenance processes is now possible in small and micro-companies, characterized by relative simplicity and a marked recurrence of business processes. The popularity of such an approach to the implementation is largely due to the wide availability of IT solutions offering remote administration of authorized IT resources. A virtual form of implementation offers a significant reduction of both cost and time, compared with a traditional approach. The aim of this paper is to offer an analysis and assessment of the potential of virtualization of the business processes relating to IT system implementation and maintenance.
Year
Issue
Pages
156-167
Physical description
Contributors
References
 • Brzozowski M., 2010, Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa.
 • Chomiak-Orsa I., Gryncewicz W. Leszczyńska M., 2012, IT tools in the virtualization of the software implementation and maintenance process, „Informatyka Ekonomiczna” nr 1(23), red. B. Franczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Frączkowski K., 2003, Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • http://www.crossloop.com (25.05.2014).
 • http://www.netop.pl (25.05.2014).
 • http://www.symantec.com (25.05.2014).
 • http://www.teamviewer.com (25.05.2014).
 • http://www.tightvnc.com (25.05.2014).
 • IEEE Standard for Software Maintenance No. 1219; ISO/IEC 14764 Software Engineering – Software Life Cycle Processes – Maintenance.
 • Kisielnicki J., 2008, MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Leszczyńska M., Bac M., 2011, Metodyka procesu wdrażania i utrzymywania oprogramowania na przykładzie Protetic4You, „Informatyka Ekonomiczna” red. J. Korczak, H. Dudycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 212, Wrocław.
 • Szpringer W., 2008, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Waszczuk P., 2010, Bliżej klienta i bardziej kompleksowo, [w:] Top 10. Pierwsza dziesiątka producentów najpopularniejszych systemów ERP, Raport specjalny Computerworld, marzec.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23028083-9136-4cb8-a168-f1c05b647dab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.