PL EN


2017 | 92(148) | 97-112
Article title

Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Application of process-oriented ontology in corporate debt analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems). Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation) oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej) i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.
The article presents an approach oriented to integration of knowledge of business processes in Decision Support Systems. It concerns two major aspects of the system, i.e. the formalization of processes predefined in Business Process Modelling Notation, and the use of a domain ontology in analysis of financial information. The research project is related to the design of smart decision support systems based on static (structural) and procedural knowledge. The purpose of this paper is to propose a process-based ontological approach to knowledge representation in analytical models focused on debt analysis. The content of the knowledge is focused on essential financial concepts and relationships related to decision-making processes. Methodology adopted in the paper is based on the experiment that was carried out on real financial data extracted from the financial information system in a construction company. Research findings are included in the statement that process ontology may support decision making processes oriented towards enhancing financial stability of the companies.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Katedra Technologii Informacyjnych
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Katedra Technologii Informacyjnych
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2304a253-0709-4fde-bf2e-ae799cb75599
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.