PL EN


2013 | 4 | 4 | 147-156
Article title

Europejski resolution fund

Content
Title variants
EN
European Resolution Fund
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska prędzej lub później będzie członkiem unii bankowej. Saldo strat i korzyści z tego tytułu zależy m.in. od partycypacji Polski w jej kosztach. Dlatego powinniśmy brać aktywny udział w europejskiej debacie na ten temat proponując zasady, które nie dyskryminowałby relatywnie bezpiecznych banków krajowych. Uzależnienie składek na resolution fund od ryzyka generowanego przez banki oraz wielkości ich aktywów jest ekonomicznie uzasadnione i leży w polskim interesie.
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
147-156
Physical description
Contributors
  • Prof. UG, dr hab., Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
References
  • 1. Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The European Central Bank. Bank Resolution Fund (2010), Brussels, 26.5.2010, COM(2010) 254 final.
  • 2. Schoenmaker D., Siegmann A. (2013 a), Winners of A European Banking Union, Policy portal: Vox Research-Based Policy Analysis and Commentary from Leading Economists, dostępny na stronie: http://www.voxeu.org/article/ winners-european-banking-union, dostęp dnia 27.02.2013.
  • 3. Schoenmaker D., Siegmann A. (2013 b), Przy likwidacji dużego banku Hiszpania zyska, Polska dopłaci, dostępny na stronie: http://www.obser watorfinansowy.pl/ forma/debata/przy-likwidacji-duzego-banku-hiszpania-zyska-polska doplaci/, dostęp dnia 13.03.2013.
  • 4. Speyer B. (2010), The Case for A Financial Sector Stabilisation Fund, „Financial Market Special. EU Monitor” No. 73.
  • 5. Szpringer Z. (2013), Unia bankowa, biuletyn Biura Analiz Sejmowych „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze” nr 8 (145).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2305ad1f-0888-4536-a3aa-53512a7590f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.