PL EN


2014 | 9 | 43-71
Article title

MUZYKA A ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Authors
Content
Title variants
MUSIC IN SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF THE CHILD IN PRE-SCHOOL AGE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka artykułu przedstawia rolę muzyki w  rozwoju emocjonalno-społecznym dziecka. Uważa, że muzyka w przedszkolu jest bardzo skutecznym środkiem wychowawczym, a jej wpływ na prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny dziecka jest bardzo znaczący.
EN
The author presents the role of music in social-emotional development of the child. She believes that the music in the nursery is a very effective means of education and its impact on the proper social and emotional development of a child is very significant.
Year
Issue
9
Pages
43-71
Physical description
Contributors
author
References
 • Danel-Bobrzyk H., Winiarska A., Rozwój dziecka i  jego stymulacja w  instytucjach wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.
 • Dobson M., Tajemnice i możliwość muzykoterapii, „Wspólne Tematy” 1999, nr 7-8.
 • Galińska E., Kierunki rozwojowe w polskiej muzykoterapii, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 1988, nr 45.
 • Galińska E., Muzykoterapia w schizofrenii, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 1990, nr 48.
 • Galińska E., Podstawy teoretyczne muzykoterapii, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wro- cławiu” 1978, nr 17.
 • Galińska E., Muzykoterapia jako jedna z  form terapii przez sztukę, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 1989, nr 48.
 • Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 2005.
 • Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, Ossolineum, Wro- cław 1970.
 • Kataryńczuk-Mania L., Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, WSP, Zie- lona Góra 2000.
 • Konieczna E., Arteterapia w teorii i praktyce, Impuls, Kraków 2007.
 • Kopacz M., Wpływ muzyki na obniżenie poziomu agresji u dorastającej młodzieży, „Psychoterapia” 1997, nr 4.
 • Krasoń K., Mazepa-Domagała B., Przestrzenie sztuki dziecka, Librus, Katowice 2003.
 • Krzywoń D., Kraina kreatywności. Sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008.
 • Krzywoń D., Hetmańczyk H., Inteligencja wieloraka w  świadomości studentek kierunków pedago- gicznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2010 , nr 5.
 • Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca, Wyd. Studio „NORMA”, Gdańsk 2001.
 • Ławrowska R., Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Peda- gogicznej, Kraków 2003.
 • Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984.
 • Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2005.
 • Pilch T., Encyklopedia pedagogiczna XXI Wieku, ŻAK, Warszawa 2003.
 • Pilch T., Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, ŻAK, Warszawa 2001.
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, ŻAK, Wrocław 1977.
 • Wójcik-Standio M., Standio S., Warsztaty muzyczne z elementami muzykoterapii [w:] Kurs z zakresu terapii przez sztukę, Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23073333-8e6d-4583-bdef-ba0d9c82e042
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.