PL EN


2019 | 7/2 | 173-182
Article title

Kierunkowość procesów ewolucji

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Directness in Processes of Evolution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z fundamentalnych problemów w naukach o ewolucji jest kierunek ewolucji na różnych poziomach organizacji materii. Zgodnie z tradycyjnymi interpretacjami teleologicznymi, ewoluujące układy powinny rozwijać się ku stanowi ostatecznemu – celowi. Jednak w większości przypadków taki cel jest nieokreślony; uczeni go nie znają. Jednak mogą oni odkryć ogólna tendencję lub serię zmian w czasie – teleonomię lub kierunkowość opartą głównie na wewnętrznym wzorcu ewoluującego układu, jednak modyfikowaną także przez oddziaływania z zewnątrz. Procesy teleonomiczne są odpowiedzialne za wszystkie procesy ewolucyjne włączając w to przejścia z jednego układu organizacji do innego.
EN
One of the fundamental problems in evolutionary sciences is the direction of evolution at different levels of matter organization. According to traditional teleological interpretations, the evolving systems should develop toward a final state—a goal. However, in most cases such a goal is not determinable—scientists do not know it. However, they can reveal a general tendency or a series of changes in time: a teleonomy or a directness based mainly upon an internal pattern of the evolving system although modified also by external influences. Teleonomical processes are responsible for all evolutionary processes including transitions from one level of organization to another.
Contributors
author
  • Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2307f1ca-cf90-41db-9142-824b3918b71c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.