PL EN


2013 | 3(29) |
Article title

Rynek pasz przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011

Content
Title variants
EN
Feed industrial market in the years 2005-2011
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizy dotyczące rynku pasz przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011. Zaprezentowano wielkość i strukturę produkcji pasz przemysłowych oraz wyniki finansowe przedsiębiorstw krajowego przemysłu paszowego. Analizie poddano ceny detaliczne produktów na badanym rynku oraz relacje cenowe wybranych pasz przemysłowych do cen płodów rolnych. Jak wynika z analiz, produkcja pasz przemysłowych w Polsce wzrosła w badanych latach o 52%. Wraz ze wzrostem produkcji wyraźnie wzrosły także ceny detaliczne pasz.
EN
The article presents the carried out analysis of the feed industry in Poland in 2005-2011. The size and structure of industrial feed production and financial results of the national feed industry were presented. The retail prices of products of the relevant market and price relations for the selected industrial feed agricultural prices were analysed. As arises from the analyses, the industrial feed production in Poland increased in the examined period by 52%. With the increase in production, also significantly increased the feed retail prices.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej. 2011. Red. E.R. Grela. PWRiL, Warszawa.
 • Dzwonkowski W., Łopaciuk W., 2006. Rynek pasz. Analizy Rynkowe 19, 28.
 • Dzwonkowski W., Łopaciuk W., 2010. Rynek pasz. Analizy Rynkowe 27, 20.
 • Dzwonkowski W., Łopaciuk W., 2012. Rynek pasz. Analizy Rynkowe 31, 18-20.
 • Dzwonkowski W., Łopaciuk W., Krzemiński M., 2007. Rynek pasz. Analizy Rynkowe 21, 29.
 • Dzwonkowski W., Łopaciuk W., Wiger M., 2011. Rynek pasz. Analizy Rynkowe 29, 21.
 • Łopaciuk W., Krzemiński M., 2008. Rynek pasz. Analizy Rynkowe 23, 29.
 • Łopaciuk W., Krzemiński M., 2009. Rynek pasz. Analizy Rynkowe 25, 31.
 • Łopaciuk W., Krzemiński M., 2010. Rynek pasz. Analizy Rynkowe 27, 31.
 • Łopaciuk W., Krzemiński M., 2011. Rynek pasz. Analizy Rynkowe 29, 31.
 • Łopaciuk W., Krzemiński M., 2012. Rynek pasz. Analizy Rynkowe 31, 31.
 • Okrzesik J., 2005. Rynek pasz: korzystne perspektywy. Agro Trendy 22, 28.
 • Piwowar A., 2010. Zużycie i relacje cenowe wybranych nawozów mineralnych do ziarna pszeni-cy. J. Agribus. Rural Dev. 16, 2, 101-109.
 • Roszkowski Z., 1997. Elementy produkcji rolnej. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczych 2010/2011. 2011. GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23097398-ea2b-4ed3-804a-c68692ef43ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.