PL EN


2013 | R. 2013 | 289-300
Article title

Idee Jana Amosa Komeńskiego jako inspiracja dla andragogów

Authors
Content
Title variants
EN
Pedagogical ideas of Jan Amos Komeński
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treść artykułu skupia się na prezentacji osoby i dorobku naukowego Jana Amosa Komeńskiego w ujęciu czeskich badaczy jego spuścizny. Autor omawia najważniejsze idee, poglądy i dzieła wspomnianego pedagoga udowadniając aktualność ich treści. Autor zachęca do regularnego czytania jego dzieł i studiowania zawartych tam myśli, celem znajdowania w nich inspiracji dla pracy współczesnych andragogów i pedagogów.
EN
The content of the article focuses on the presentation of the person and work of Jan Amos Comenius research in terms of Czech researchers of his legacy. The author discusses the most important ideas, beliefs and works of the said teacher proving timeliness of their content. The author encourages you to regularly reading and studying thoughts contained there, in order to find in them inspiration for the work of modern educators.
Year
Volume
Pages
289-300
Physical description
Contributors
author
  • Ostravská Univerzita
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-230ad1d7-5339-44e0-80a4-30a6257e1a29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.