Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 52 | 151-161

Article title

Zagadnienie aborcji w założeniach programowych i wybranych podręcznikach do religii

Content

Title variants

EN
The Issue of Abortion in the Program Assumptions and Textbooks on Religion
DE
Die Frage nach der Abtreibung in den Programmannahmen und Lehrbücher zur Religion

Languages of publication

PL EN DE

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza najnowszej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” oraz „Programu nauczania religii” w celu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dokumenty te uwzględniają w swej treści kwestie związane z zagadnieniem obrony życia nienarodzonych. Autor przedstawia krótką charakterystykę podręczników oraz analizuje je w aspekcie zagadnień z zakresu aborcji. Analizie poddano podręczniki metodyczne nauczania religii dla nauczyciela i dla uczniów, opublikowane przez Wydawnictwo WAM. Są to podręczniki, które cieszą się popularnością i bardzo często sięgają po nie katecheci. W zakończeniu podjęto próbę oceny prezentowanych dokumentów i podręczników oraz zaproponowano katalog wskazań dla autorów kolejnych edycji oraz praktyczne propozycje dla katechetów.
EN
The objective of this article is to analyze the following documents: The Basics of Catholic Church Education in Poland and School Program of Teaching Religious Education in the context of protecting human life from the very beginning. The author presents a brief summary of schoolbooks published by the publishing house WAM and analyzes them in the aspect of abortion. The materials are very popular among Religious Education teachers. The summary attempts to evaluate the discussed documents and books and suggests useful tips for the teachers and the authors of the next editions.
DE
Der Artikel beinhaltet eine Analyse der neuesten "Grundordnung für Katechese der Katholischen Kirche in Polen" sowie des "Lehrplans für Religion" in Berücksichtigung der Fragestellung, wie in diesen Dokumenten die Thematik des Schutzes des ungeborenen Lebens behandelt wird. Dafür wurden die Fachbücher für Religionsunterricht für Lehrer und Schüler des WAM-Verlages einer Analyse unterzogen. Es handelt sich dabei um beliebte Lehrbücher, die sehr oft von den Katecheten verwendet werden. Der Schlussteil versucht, die genannten Dokumente und Lehrbücher zu beurteilen und gibt Hinweise für die Autoren weiterer Buchausgaben und praktische Hinweise für Katecheten.

Year

Issue

52

Pages

151-161

Physical description

Contributors

  • Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-230c2c6f-e8fe-4afe-a473-b8a52bfd82d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.