PL EN


2007 | 2(2007) | 71
Article title

Brytyjskie doświadczenia w kształceniu osób niepełnosprawnych

Content
Title variants
EN
British Experience in Educating the Disabled People
Languages of publication
Abstracts
PL
Osoby niepełnosprawne są nieodłączną częścią każdego społeczeństwa. Ich funkcjonowanie, kształcenie oraz społeczna i zawodowa adaptacja nigdy nie były proste w realizacji. Przez wieki wykluczano bowiem możliwość przystosowania niepełnosprawnych do zadań życiowych. Negowano skuteczność ich nauczania oraz przygotowania do podjęcia pracy. Nie ulega wątpliwości, że wyrównywanie szans w dostępie do oświaty oraz wspomaganie w uzyskiwaniu coraz wyższych kwalifikacji wpływa na jakość ich życia, pomaga osiągnąć szeroko rozumianą niezależność i daje możliwość samorealizacji w różnych obszarach. Jednym z państw, w którym już stosunkowo dawno zostały zainicjowane i praktycznie wdrożone różnorodne rozwiązania mające na celu normalizację życia osób z niepełnosprawnością oraz zapobieganie ich społecznemu wykluczeniu, jest Wielka Brytania. Stworzono tam taki system edukacji, w którym są podejmowane w miarę możliwości liczne działania zmierzające do maksymalnej inkluzji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, do kształcenia w szkołach ogólnodostępnych. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie niektórych z tych rozwiązań w ramach szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym
EN
In recent years important changes have taken place in the way special education is viewed. As educating children and young people with disabilities is a complex task, it requires a greater awareness of individual differences and a greater use of all abilities of students. Thus, they should receive attention adapted to their special educational needs. Moreover, the education provided ought to be personalized and based on cooperation between the different professionals involved. It should also engage a regular contact with parents in the assessment, placement, planning of the curriculum, cooperation in monitoring the progress of their children and work with teachers. The success of children and young people in mainstream school is heavily depended upon the quality of support that is available to them, particulary school organization and teaching strategies. In general terms, it seems that most developing countries have incorporated into their legislation and practice the right to education for all, including the disabled, and the idea of promoting integration into mainstream schooling. One can acknowledge that many of significant changes and innovations that have appeared in educational system in the field of special education have been introduced in Great Britain. The integration of students with special educational needs in normal schools is one of the characteristic and increasingly concrete objectives in British educational politics. It is the essential route towards full inclusion into social life and normalization of the existence of the disabled. The supply of educational services, including legal regulations, which respond satisfactorily to the special needs, is an important factor promoting a wide range of adequate provision of education for children and young people with disabilities in this country. This paper attempts to give a brief overview of some of them.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2313bc52-af45-4287-8e70-e3cbebc4dbd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.