PL EN


2018 | 13 | 1 | 33-44
Article title

Problems of the Elderly in Rural Areas

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper deals with issues related to aiding elderly people who reside in rural areas and who used to do jobs associated with agriculture. The main aim is to present the situation of senior citizens and to show the problems and needs of this group within the society. The main assumption of the study is that the needs of the elderly people who live in rural areas are different than those of senior citizens who live in towns. The study was carried out using data obtained by a questionnaire survey, a literature review and subjective observations of the authors on the situation of the elderly and care opportunities available to them. The study has provided data which can be used mainly to propose solutions aimed at improving the situation of the elderly. To this end, two surveys were conducted: one targeting senior citizens who live in rural areas and the other – people who work as a carer for an elderly person. For each survey, a sample of 80 respondents was singled out, and the study area included the communes of the Voivodship of Warmia and Mazury, i.e. Dobre Miasto, Lubomino, Pasłęk and Stawiguda. The data obtained from the surveys has been used to determine the level of needs for longterm or supplementary care for elderly people and to identify the main forms and type of aid based on the needs felt by a specific group. The findings have shown that such care can be arranged by employing carers performing services to elderly people.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
33-44
Physical description
Dates
published
2018-02-12
Contributors
author
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Cybulski M. 2016. Proces starzenia się społeczeństwa istotnym problemem zdrowia publicznego. In: Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. Eds. M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak. Wyd. PZWL, Warszawa.
 • Kijak R., Szarota Z. 2013. Starość. Między diagnozą a działaniem. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • KISIEL R., Jakubowska K., Królik I. 2013. Znaczenie i przyszłość Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w polskim rolnictwie. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 49: 25-44.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483, http:// isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970780483&type=2 (access: 18.05.2017).
 • KRZYSZKOWSKI J. 2013. Pomoc społeczna wobec starzenia się społeczeństwa polskiego. Przegląd Socjologiczny, LXII(2): 9-32.
 • PANEK T., KOTOWSKA I.E., SYCZEWSKA-PIOTROWSKA A. 2014. Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych. In: Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Ed. I.E. Kotowska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • PAWLEWICZ K., GOTKIEWICZ W., JANIKOWSKA-KIŚLUK A. 2014. Demograficzne obszary problemowe. In: Problemy demograficzne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Eds. M. Borawska, Z. Brodziński. Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie, Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Olsztyn.
 • PRZYWOJSKA J., PODGÓRNIAK-KRZYKACZ A. 2012. Polityka społeczna wobec problemów osób starszych w województwie małopolskim - analiza strategii i programów regionalnych. In: Regionalne uwarunkowania rynku pracy. Ed. A. Organiściak-Krzykowska. Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.
 • TRYFAN B. 2004. Dylematy zabezpieczenia rolników na starość. Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU z z 2004 r., nr 64, poz. 593, http://isap.sejm. gov.pl/Download?id=WDU19970780483&type=3 (access: 19.05.2017).
 • Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, DzU z 1991 r., nr 7, poz. 24, http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910070024&type=3 (dostęp: 19.05.2017).
 • Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych z 1991 r., http://www.tus.org.pl/uploads/dokumen- tyZzasady_dzialania_onz_na_rzecz_osob_starszych.pdf (access: 19.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2314fd17-95cf-4258-bf10-01d40f540f87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.