PL EN


2016 | 5 (18) nr 2 | 205-212
Article title

Wpływ migracji zarobkowej na trwałość rodziny

Title variants
EN
The Influence of Labour Migration on the Stability of Family
FR
L’influance de la migration du travail sur la stabilité de la famille
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy w artykule analizują wpływ migracji zarobkowej na trwałość rodziny na Litwie. Wyrażenie „migracja” oznacza wyjazd do innego kraju z zamiarem pozostania w nim na stałe lub nie krócej niż 12 miesięcy. Międzynarodowa Organizacja Migracji podaje, że w 2014 r. na Litwie 36,6 tys. osób zadeklarowało wyjazd z kraju, natomiast w 2015 r. – 38 tys. osób. Ludzie migrują ze względów ekonomicznych, braku zabezpieczenia społecznego, braku zaufania do państwa, poniżających postaw pracodawców względem pracowników oraz lepszych możliwości pracy za granicą.
EN
The Authors in the article analyze the influence of labour migration on the stability of family in Lithuania. The word “emigration” means the departure to another country with an intention to reside in it permanently or no shorter than 12 months. The International Organization for Migration notes that in Lithuania 36.6 thousand people declared their departure in 2014 and 38 thousand people in 2015. People emigrate due to economic reasons, lack of social security, no trust in the state, demeaning attitude of employers toward employees and better work opportunities abroad.
Keywords
Contributors
 • Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie; adres do korespondencji: Address Gimnazijos g. 7, LT-44260 Kaunas, Lithuania
 • Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie; adres do korespondencji: Address Gimnazijos g. 7, LT-44260 Kaunas, Lithuania
 • Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie; adres do korespondencji: Piliakalnio g. 17 Karmėlava 54447 Kauno r., Lithuania
References
 • Ambrazas, Goda. 2007. “Skyrybų procesas – karas ar taika”. http://www.delfi.lt/ gyvenimas/archive/print.php?id=14804000 [dostęp: 30.05.2016].
 • Butvilas, Tomas, Ieva Kuginytė-Arlauskienė, and Jūratė Butvilienė. 2011. “Migracijos poveikis šeimai ir vaiko socializacijai: ekspertų tyrimo duomenys”. http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/ migracijos-poveikis-seimai-ir-vaiko-socializacijai-ekspertu-tyrimo-duomenys/ 5698 [dostęp: 30.05.2016].
 • Dokšaitė, Deimantė. 2008. “Emigracija skatina šeimų skyrybas”. http://www. delfi.lt/news/daily/emigrants/emigracija-skatina-seimu-skyrybas.d?id=15650837 [dostęp: 30.05.2016].
 • “Emigracija griauna šeimas”. http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/01/23/aktu_ 01.html [dostęp: 30.05.2016].
 • “Emigrantų amžius”. http://123.emn.lt/lt/emigracija/emigrantu-amzius [dostęp: 30.05.2016].
 • “Top 10 emigracijos valstybių”. http://123.emn.lt/lt/emigracija/top-10-emigracijos-valstybiu [dostęp: 30.05.2016].
 • “Liūdnoji statistika emigracija ir gyvenimo sąlygos verčia skirtis šeimas”. http://etaplius.lt/liudnoji-statistika-emigracija-ir-gyvenimo-salygos-vercia-skirtis-seimas/ [dostęp: 30.05.2016].
 • “Migracija dešimties metų apžvalga”. http://123.emn.lt/lt/bendros-tendencijos/ migracija-10-metu-apzvalga [dostęp: 30.05.2016].
 • Vijeikis, Juozas. 2012. “Emigracija iš Lietuvos – grėsmė šeimos vertybėms.” Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development 30, nr 1:180-190.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2321e9f4-6595-478e-a228-0ba4a6331503
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.