PL EN


2014 | 4 | 29-34
Article title

Wolność czy swawola? Stanisława Kowalczyka krytyka liberalizmu

Authors
Content
Title variants
EN
Freedom or wantonness? Stanislaw Kowalczyk's criticism of liberalism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stanisław Kowalczyk, filozof, emerytowany wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w swoich badaniach wiele miejsca poświęcił filozofi i społecznej. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel pokazanie tego w jaki sposób lubelski myśliciel dokonuje krytyki liberalizmu z pozycji personalizmu. Przyczyną niezgody między tymi dwoma nurtami jest, jak się okazało, zupełnie inne rozumienie wolności. S. Kowalczyk – personalista, pojmuje wolność jako odpowiedzialne człowieczeństwo, natomiast krytykowany przez niego liberalizm akcentuje przede wszystkim swobodę jednostki.
EN
Stanislaw Kowalczyk, philosopher, retired lecturer of the Catholic University of Lublin, in his research work, is very engaged in social philosophy. In this article we aim to show how a thinker from Lublin, as representative of personalism, criticizes liberalism. The cause of disagreement between these streams is,as it turns out, entirely different from idea of freedom. Kowalczyk – personalist interprets freedom as a responsible manhood, whereas liberalism, criticised by him, emphasizes, above all, the liberty of the individual.
Year
Issue
4
Pages
29-34
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
References
 • Bibliografia:
 • [1] Berlin I., Cztery eseje o wolności; Poznań 2000.
 • [2] Cray J., Liberalizm, Kraków 1994.
 • [3] Jabłoński A., Stanisława Kowalczyka persornlistyczczna wizja społeczeństwa, „Roczniki Nauk Społecznych" 2012, T. 4(40), nr 1.
 • [4] Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994.
 • [5] Kowalczyk S., Filozofia wolności, Lublin 1999.
 • [6] Kowalczyk S., Kim jest człowiek?, Wrocław 1992.
 • [7] Kowalczyk S., Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995.
 • [8] Kowalczyk S., Wolność naturą i prawem człowieka, Sandomierz 2000.
 • [9] Kowalczyk S., Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek, społeczność, wartość, Lublin 1995.
 • [10] Novak M., Liberalizm - sprzymierzeniec czy wróg Kościoła, Poznań 1991.
 • [11] Wojtyła K., Osoba i czyn, Lublin 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-232240b8-95ed-438f-a60d-81d570ed6d62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.