PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Działalność szkoleniowa Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, w regionie siedleckim

Content
Title variants
EN
Training activities in the Siedlce region of the Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in Warsaw
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of the study was to diagnose the needs of farmers within the scope of the training courses conducted by the Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in Warsaw in the eastern part of the Mazowieckie Province, in the region of Siedlce. 184 farmers, who had 21 areas of training and four types of training to choose from, were questioned. Based on the survey results, it was found that farmers chose a total of 1015 times from the proposed themes and types of training. One respondent was interested, on average, in more than 5 ranges of thematic training. Of the four isolated thematic groups the most popular were subjects on general agricultural production, chosen 324 times. This was followed by the new technologies of agricultural production 280 times and economics of agricultural production 277 times. The slightest interest was observed in the issues related to agritourism and regional and traditional products, 134 times.
PL
Celem badań była diagnoza potrzeb rolników w zakresie kursów i szkoleń prowadzonych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie na terenie wschodniej części województwa mazowieckiego, w regionie siedleckim. Zankietowano 184 rolników, którzy mieli do wyboru 21 obszarów szkoleniowych oraz cztery typy szkolenia. Na podstawie wyników ankiety stwierdzono, że rolnicy ogółem wybrali 1015 razy z zaproponowanych tematów i typów szkoleniowych. Jeden ankietowany średnio był zainteresowany ponad pięcioma zakresami tematycznymi szkoleń. Spośród wyodrębnionych czterech grup tematycznych największym zainteresowaniem cieszyły się tematy z ogólnej produkcji rolniczej wybierane 324 razy. Na kolejnych miejscach znalazły się nowe technologie produkcji rolniczej 280 razy i ekonomika produkcji rolniczej 277 razy. Najmniejsze zainteresowanie towarzyszyło zagadnieniom związanym z agroturystyką oraz produktami regionalnymi i tradycyjnymi 134 razy.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • Kujawiński W., 2012. Metodyka działalności upowszechnieniowej publicznej rolniczej organizacji doradczej. CRR w Brwinowie, Oddział Poznań, Poznań.
  • Niewęgłowski M., 2011. Rola ośrodków doradztwa rolniczego w kształtowaniu konkurencyjności gospodarstw rolnych. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Ser. Studia i Materiały 43, 123-131.
  • Niewęgłowski M., 2012. Changes in agricultural advisory in opinion of farmers from the region of Siedlce. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. 14, 6, 191-195.
  • Statut Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. 2010. Uchwała Nr 55/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 r., Warszawa [materiał wewnętrzny].
  • Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. 2004. Dz. U. Nr 251, poz. 2507, ze zm.
  • Zawisza S., 2012. Przemiany systemu doradztwa rolniczego w Polsce w świetle potrzeb doradczych mieszkańców wsi. Zag. Doradz. Roln. 3, 20-34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2325d963-4721-43f5-945a-17799bb223b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.