PL EN


2013 | 279 | 22-28
Article title

Badania jądrowego DNA w materiale kostnym - opis wybranych przypadków

Content
Title variants
EN
Examination of nuclear DNA in bone material - selected cases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kości niejednokrotnie stanowią jedyne źródło materiału biologicznego pozwalającego na typowanie DNA w przypadku spraw archiwalnych, identyfikacji zaginionych osób, czy też identyfikacji ofiar katastrof. Wynika to z unikalnych cech budowy kości, stanowiących swoistą barierę fizyczną i chemiczną dla czynników powodujących degradację. W artykule przedstawiono kilka przypadków, w których jedynym dostępnym materiałem badawczym był materiał kostny. Dzięki zastosowaniu metodyki badań kości, stosowanej w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, możliwym było uzyskanie pozytywnych wyników badań. Spośród 13 badanych próbek, dla różnego rodzaju kości, we wszystkich przypadkach uzyskano pełne profile DNA. Jedynie w przypadku badań kości potylicznej otrzymano niepełny profil DNA. Badane kości różniły się budową w zależności jaki stanowiły element szkieletu. W prezentowanych sprawach różny był także wpływ czynników zewnętrznych mających znaczenie w przypadku degradacji DNA.
EN
It happens quite often that bones constitute the only source of biological material allowing for DNA profiling in old cases, identification of missing individuals or unknown remains. This is due to a bone structure providing unique physical and chemical barrier for degrading factors. The aim of this article was to describe cases where the only biological material for examination involved bone samples. Methods routinely used for bone and teeth examination by experts from the Central Forensic Laboratory of the Police allowed for obtaining positive results. Out of 13 examination samples (bones), in all cases full DNA profiles were obtained. The exception was the examination of occipital bone which resulted in partial profile. Examined bones differed in terms of structure depending on which part of skeleton they originated from. In the discussed cases, the impact of external factors contributing to degradation of DNA also varied.
Year
Issue
279
Pages
22-28
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • dr inż., specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • dr n. med., ekspert w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • dr n. med., specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0552-2153
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23279727-0110-4654-947d-82fc1eff7711
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.