PL EN


2014 | 7 | 37-59
Article title

Integracja Euroazji jako globalny projekt geopolityczny Rosji

Authors
Content
Title variants
EN
Integration of Eurasia as a Russia’s Global Geopolitical Project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosja próbuje zapobiec alternatywnym drogom rozwoju krajów WNP, nakłaniając je do włączenia się w struktury Unii Euroazjatyckiej. Realizacji powyższych planów Rosji towarzyszy presja na państwa WNP, która ma zarówno bezpośredni, jak i pośredni charakter. Do tych środków zaangażowany jest również i Rosyjski Kościół Prawosławny, który stara się utrzymać część państw WNP (najpierw Białoruś i Ukrainę) w orbicie rosyjskiego świata duchowego. Głównym celem polityki zagranicznej Władimira Putina do 2015 r. jest stworzenie struktury politycznoekonomicznej ze stolicą w Moskwie.
EN
We live in a time of intensive process of creating a new geopolitical space, aimed at the creation of the “great spaces”. Russia is trying to prevent alternative ways of development of the countries of the CIS, while pushing them to join the structures of the Eurasian Union. Implementation of the plans of Russia, accompanied by pressure on the CIS countries, has both a direct and indirect nature. The Russian Orthodox Church is trying also to maintain some of the CIS countries (first of all: Belarus and Ukraine) in the orbit of Russian spiritual world. The main objective of the foreign policy of Vladimir Putin is to create a political and economic structure with the capital in Moscow. This can be considered as a traditional Russian geopolitical imperatives, because in different historical periods they have been put into practice, especially in the period of the Russian Empire and the Soviet Union, in the place they are trying to create a new structure – the Eurasian Union, to which they intend to draw the Ukraine, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan.
Year
Volume
7
Pages
37-59
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-232884d3-8253-4838-93fd-60bff66a972d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.