Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1 | 44-56

Article title

Prywatne strony internetowe polonistów w posttradycyjnej edukacji

Content

Title variants

EN
Private educational websites of teachers of the Polish language in post-traditional education

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the article, the author stresses the necessity to abandon the traditional ways of teaching the Polish language and instead to develop the Key Competencies by utilizing private educational websites. During the crisis of traditional Polish philology, Polish language teachers and tutors discover new challenges as a result of alteration of the communication tools. Private educational sites represent the hi-tech didactic tools, which may co-determine the shape of the post-traditional Polish language teaching. National curriculum 2008 gives teachers and tutors a lot of freedom in constructing their own curriculum, however it requires possession of high competencies of the subject, just as maintaining one’s own website does. A creative use of contemporary didactic tools (but not colonization of such) represents a chance to counteract digital exclusion, structural violence and cosmopolitan identification; in addition it promotes e-inclusion. These are educational tasks important in countries in which the foreign capital dominates the media market (e.g. in Poland or Russia). It is only in the countries of so-called “democratic corporatism” (e.g. Germany, Austria, Norway) that electronic media are supervised, respect values fundamental for the society, address national concerns and serve local communities. Therefore, creation of private professional educational sites by Polish language teachers and tutors offers a chance to promote the national culture, to transform the subject “Polish language” into a post-traditional one, to develop the Key Competencies and to promote e-inclusion

Contributors

 • Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

 • Bednarek J., Lubina E. (2008), Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Warszawa.
 • Biesok A. http://korepetycje.aneta.pev.pl/ [30.10.2009].
 • Bortnowski S. (2009), Jak zmienić polonistykę szkolną?, Warszawa.
 • Bryzek R., K. Łupińska, Blog a kształcenie literackie młodzieży – referat na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, semiotyka, edukacja, zorganizowanej przez Pracownię Języka Elektronicznych Środków Przekazu Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrę Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury i Komunikowania na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie 23–25 X 2008 r., http://www.komunikowanie.swps.edu.pl/program%20konferencji.pdf [2.11.2009].
 • Davidson R., Learning Through Blogging: Graduate Students Experiences, http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=best_practices&article=44-1, [20.11.2009].
 • Gramota.ru, http://www.gramota.ru, [30.10.2009].
 • Hallin D.C., Mancini P. (2004), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, przeł. M. Lorek, Kraków.
 • Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/jezyk-polski, [30.10.2009].
 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego – przeł. A. Smoczyńska, Europejskie Biuro Eurydice, Bruksela 2002, http://www.eurydice.org.pl/files/kkomp_PL.pdf, [31.10.2009].
 • Kwiek W. http://www.kwiek.strefa.pl/, [30.10.2009].
 • Learning in the 21st Century: 2009 Trends Update, s. 2, http://www.blackboard.com/resources/k12/Bb_K12_09_TrendsUpdate.pdf [20.11.2009].
 • Lekcje i sprawdziany w gimnazjum http://gojabraniewo.webpark.pl/index.htm, [30.10.2009].
 • Maziarz M. (2009), Rola mediów elektronicznych i edukacji medialnej w szkole. eTwinning, blogi i portale społecznościowe w komunikowaniu się z uczniem w przekazywaniu wiedzy [w:] Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, semiotyka, edukacja. Monografia, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa.
 • Polak M., Uczniowie chcą więcej edukacji on line http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=838&Itemid=5, publikacja z 23.08.2009 [20.09.2009].
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=50 [30.10.2009].
 • Staśkiewicz P., Strona polonisty http://www.polonista.strefa.pl/ [30.10.2009].
 • Wimmer P. (2009), HTML dla początkujących, http://webmaster.helion.pl/kurshtml/beginner/beginner.htm [20.11.2009].
 • Żmij Arkadiusz, Język-polski.pl http://język-polski.pl/ [30.10.2009].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-232985fa-38ba-487d-835b-a09509d63d65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.