PL EN


2016 | 1 | 247-260
Article title

Tymczasowy grób - pociąg. Podróż do i z Kolonii w twórczości Władimira Kantora

Content
Title variants
EN
A Temporary Grave: a Train. The Journey to and from Cologne in the Works of Vladimir Kantor
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts to analyze and interpret an extremely popular in the Russian literature spatial category, which is the train. This special place connotes different kinds of pieced-out meanings. The purpose of this paper is to look at how the train theme functions in the work of a contemporary writer Vladimir Kantor. The research material consists of two of his works: the story entitled The Safety Brake and the story entitled The Köln - Moscow train. Particularly interesting seems to be a comparison of the train to a grave and its importance in the reflection on the situation, the fate and Russia’s development path, as well as the human life of a contemporary intellectual. The train becomes a metaphor of the journey into yourself and exploring your own identity. The story characters: a young boy and a mature man delve into themselves during the journey and learn the truth not only about themselves but also about the world around them.
Year
Volume
1
Pages
247-260
Physical description
Dates
published
2016-06-01
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • ALEKSIJEWICZ, S. (2014), Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka. Wołowiec.
 • DUDEK, A. (1993), Droga krzyżowa Wieniczki Jerofiejewa, albo Rosja wódką umyta. O powieści Moskwa - Pietuszki. W: Suchanek, L. (red.), Emigracja i samizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. Kraków, 249-265.
 • KACZMAREK, J. (2005), Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne. Łódź.
 • KLIMOWICZ, T. (1992), Aneks do kolejowego rozkładu jazdy. Motyw pociągu i dworca w literaturze rosyjskiej. W: Slavica Wratislaviensia. LXX, 55-69.
 • KORPAŁA-KIRSZAK, E. (1987), Wstęp. W: Pilniak, B., Nagi rok. Warszawa, 5-13.
 • PILNIAK, B. (1987), Nagi rok. Warszawa.
 • PRISTAWKIN, A. (1990), Nocowała ongi chmurka złota. Warszawa.
 • RYBICKA, E. (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków.
 • TROJANOWSKA, U. (2008), Archetyp Domu w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska, Jurij Trifonow, Anatolij Pristawkin. Kraków.
 • ЗАГИДУЛЛИНА, М. (2004), Русское барокко конца XX века (Творчество Владимира Кантора).
 • В: Кантор, В., Крепость. Москва, 466-494.
 • ЗАМЯТИН, Е. (1996), Мы. Москва.
 • КАНТОР, В. (2003), Записки из полумертвого дома. Две повести, три рассказа, радиопьеса. Москва.
 • КАНТОР, В. (2012b), Поезд Кёльн - Москва. W: ibidem, Наливное яблоко. Москва, 270-329. КАНТОР, В. (2012a), Смерть пенсионера. W: ibidem, Наливное яблоко. Москва, 399-423. ШВАРЦ, Е. (2014), Дракон. W: wwwЛ00bestbookS'ra [dostęp 26.11.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-232a54cb-0b57-41dd-9e1b-8e3284903513
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.