PL EN


2010 | 11 | 2 | 71-80
Article title

Estymacja kombinowana granicznej funkcji produkcji

Content
Title variants
EN
The combined estimation of the frontier production function
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono metodę kombinowaną estymacji granicznej funkcji produkcji, w której wykorzystywane jest zarówno standardowe podejście parametryczne oparte na analizie regresji jak i podejście nieparametryczne oparte na metodach programowania matematycznego. Metodę tę uzupełniono uwagami dodatkowymi precyzującymi jej praktyczną realizację. Działanie metody zilustrowano na przykładzie rolnictwa UE wykorzystując wyniki osiągane przez przeciętne gospodarstwa rolne reprezentujące poszczególne regiony. W pracy pokazano także różnice w efektywności produkcji rolniczej pomiędzy różnymi członkami UE.
EN
In the study the combined method of estimation of the frontier production function has been presented. In that solution a standard parametric approaches based on regression analysis and non-parametric approaches connected with mathematical programming techniques were used. Additional remarks specifying the practical using of this method were also supplemented. Using of the method was illustrated on the example of agriculture of individual European Union regions. In that study differences in the effectiveness of agricultural production between various members of EU were also shown.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
71-80
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Zakład Historii Gospodarczej UAM
 • Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Aigner D. J., Chu S. F. (1968) On estimating the industry production function, American Economic Review, 58, 226-239.
 • Afriat S. (1972) Efficiency estimation of production function, International Economic Review, 13(3), 568-598.
 • Arnold V. L., Bardham I. R., Cooper W. W., Kumbhakar S. C. (1996) New uses of DEA and statistical regression for efficiency evaluation and estimation – with an illustrativeapplication to public secondary schools in Texas, Annals of Operations Research, 66, 225-277.
 • Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. (1978) Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
 • Farrell M. J. (1957) The measurement of productive efficiency of production, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120(III), 253-281.
 • Førsund F. R. Sarafoglou N. (2002) On the origins of data envelopment analysis, Journal of Productivity Analysis, 17, 23-40.
 • Greene W. H. (2008) The econometric approach to efficiency analysis. In The Measurement of Productive Efficiency and Productive Growth, Fried H., Lovell K. Schmidt S., eds., Oxford University Press, Oxford New York.
 • Thanassoulis E., Portela M., Despić O. (2008) Data envelopment analysis: the mathematical programming approach to efficiency analysis. In The Measurement of Productive Efficiency and Productive Growth, Fried H., Lovell K. Schmidt S., eds., Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Theil H. (1979) Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa.
 • Timmer P. (1971) Using a probabilistic frontier production function to measure technical efficiency, Journal of Political Economy, 79, 776-794.
 • Welfe W., Welfe A. (2004) Ekonometria stosowana, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-232ac8ca-c2a1-40f8-9641-975662e8744c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.