PL EN


2017 | 1(99) | 47-52
Article title

Podaż powierzchni biurowych w Krakowie a lokowanie firm z sektora usług biznesowych

Content
Title variants
EN
The Supply of Office Space in Krakow and the Inflow of Business Services Firms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Skutkiem rozwoju gospodarczego Krakowa jest rosnący metraż nowych powierzchni biurowych do wyjęcia. W ciągu ostatnich czterech lat powierzchnia biurowa w mieście wzrosłą o ponad 50% do poziomu ponad 730000 m2 wynajęcia. Zjawisko to ma istotny wpływ na lokowanie w mieście firm z sektora usług biznesowych. Artykuł charakteryzuje poziom i czynniki wpływu usług biznesowych na podaż powierzchni biurowych w Krakowie.
EN
Rapid economic growth noted in Kraków has resulted in an increase in new office space to let. Over the past four years, the available office space has risen to over 730,000 square metres for rent. The phenomenon significantly influences the inflow of business services firms to the city. This paper presents the growth characteristics and describes how business services have contributed to the supply of office space in Kraków.
Year
Issue
Pages
47-52
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
References
 • Belniak, S., Głuszak, M., Zięba, M. (2012). The Supply of Sustainable Office Space in Poland. Świat Nieruchomości, 4(82), 12-19.
 • Belniak, S., Głuszak, M., Zięba, M. (2013). Demand for sustainable office space in Poland: the result from conjoint experiment in Krakow. Property Management, 31(5), 404-419.
 • Bilans kompetencji branż BPO IITO w Krakowie (2013). Raport końcowy z przeprowadzonych badań. Centrum Edukacji i Analiz Polityk Publicznych UJ/ Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Czerski, J. (2016). Rynek powierzchni biurowych w Krakowie. Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Pobrane z: <www.mrn.pl/analizy/pobierz-analize,155,155-J-Czerski-biura-KRK-pdf.html> (15.04.2016).
 • Kraków Office Market Q1 2016 (2016). Kraków: Knight Frank. Pobrane z: <https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/1049/documents/en/2016-q1-office-market-krakow-3794.pdf> (15.04.2016).
 • Polski rynek biurwy 2015. Inwestycje, architektura, produkty, e-biurowce.pl, Kraków 2016.
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce (2014). Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce (2015). Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).
 • Tholons Top 100 Outsourcing Destinations. Ranking and Report Overview (2013). Pobrane z: <http://www.tholons.com/TholonsTop100/pdf/Tholons%20Top%20100%202013_Rankings%20and%20Report%20Overview.pdf> (15.04.2016).
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-233513d9-88f6-4dbd-b6ee-34822d75ca2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.