PL EN


2017 | 478 | 337-347
Article title

Ubezpieczenia rolne a zrównoważenie ekonomiczne i finansowe gospodarstw rolnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Czynnikiem warunkującym zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych jest stabilność finansowa gospodarstw, którą mogą zapewnić m.in. ubezpieczenia gospodarcze. Celem opracowania jest identyfikacja oddziaływania rolniczych ubezpieczeń na zrównoważenie ekonomiczno-finansowe gospodarstw. Źródłem danych była baza danych FADN (za lata 2009-2014). Badaniami objęto gospodarstwa rolne zakupujące i nie zakupujące ubezpieczeń upraw rolnych, sklasyfikowane według wielkości obszarowej. Za główne wyznaczniki zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw przyjęto następujące wskaźniki: wartość produkcji ogółem/ha UR, wielkość wartości dodanej brutto/AWU, stopa zwrotu z kapitału, rentowność sprzedaży oraz zadłużenie kapitału własnego. Analiza wykazała, że gospodarstwa efektywnie wykorzystywały swój posiadany kapitał i generowały dobre wyniki ekonomiczne, co może wpływać pozytywnie na zrównoważony rozwój tych gospodarstw. Ubezpieczenia ceteris paribus mogły mieć wpływ na ich stabilny i zrównoważony rozwój.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2336a689-61b1-4083-a80a-0cd7cf66e98b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.