PL EN


2017 | 8 | 4 | 236-244
Article title

Rola zajęć z doradztwa zawodowego w gimnazjum

Content
Title variants
EN
The Role of Career Advisory Classes in Lower Secondary Schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Młodzież, wybierając szkołę ponadgimnazjalną, powinna określić swoje zainteresowania, pa-sje i predyspozycje. W gimnazjach nie ma regularnych zajęć z doradztwa zawodowego. Są to zajęcia dodatkowe lub prowadzone w ramach lekcji wychowawczej. Doradcy w wyznaczonych dniach i godzinach pełnią dyżury. Uczniowie mogą z własnej inicjatywy korzystać ze wsparcia lub porady doradczej. Doradcy prowadzą zajęcia na temat poznania siebie czy klasyfikacji zawodów. W ramach zajęć z doradztwa zawodowego organizowane są spotkania gimnazjalistów z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Celem opracowania jest określenia roli zajęć z doradztwa zawodowe-go w gimnazjum.
EN
Students choosing secondary schools need to determine their interests, passions and predispo-sitions. There is a lack of regular career advisory classes in lower secondary schools. These are additional classes or lessons within the scope of general educational classes. Teachers give adviso-ry classes in selected days and hours. Students can make use of the support and advises on their own initiative. Students self-knowledge and professional profiles are the subjects of the advisory classes. Durning the career advisory classes, lower secondary school students meet with secondary school students. The aim of the publication is to evaluate the role of career advisory classes in the lower secondary schools.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
236-244
Physical description
Contributors
 • Doktor habilitowany profesor UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Polska
References
 • Kamieniecka, M. (2015). Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kargulowa, A. (2010). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa: PWN.
 • Kowalik, D., Sodel, P. (2015). Wychowanie w rodzinie w kontekście aspiracji edukacyjno- -zawodowych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4, 90–97.
 • Kozielecki, J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
 • Kulas, H. (1986). Samoocena młodzieży. Warszawa: WSiP.
 • Lelińska, K. (1999). Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach refor-my edukacji. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 2 (11), 27–53.
 • Obuchowska, I. (2007). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (s. 163–201). Warszawa: PWN.
 • Paszkowska-Rogacz, A. (red.) (2008). Moje dziecko wybiera karierę zawodową. Łódź: Wyd. Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Piecuch, A. (2013). Technologia dla edukacji. Dydaktyka Informatyki, 8, 34–46.
 • Rosalska, M., Wawrzonek, A. (2012). Między szkołą a rynkiem pracy. Warszawa: Difin.
 • Skórny, Z. (1993). Problemy samopoznania i samorealizacji. Wrocław: Wyd. UWr.
 • Sołtysińska, G. (2010). ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełno-sprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Walat, W. (2013). Przemiany edukacji pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dydaktyka Informatyki, 8, 9–24.
 • Wilisz, J. (2006). Empatia jako podstawowa umiejętność doradcy zawodowego. W: A. Stopińska- -Pająk (red.), Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy (s. 96–107). Warszawa: Wyd. WSP TWP.
 • Wojtasik, B. ( 2005). Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w „społeczeństwie ryzyka. W: R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości (s. 180–187). Wrocław: Wyd. Naukowe DSWE TWP.
 • Zaborowski, Z. (2009). Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości. Warszawa: PWN.
 • Ziółkowska, B. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 379–422). Gdańsk: GWP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23395f4b-43d7-4b66-b7d4-2a5ce6150dc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.