PL EN


2012 | 15 | 4 | 27-49
Article title

Wielowymiarowe i dynamiczne Ja podstawą tożsamości

Authors
Content
Title variants
EN
The multifaceted and dynamic self as the basis of identity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia współczesne ujęcia systemu Ja, koncentrując się na perspektywie psychologii społeczno-poznawczej. Jest to tłem do wyjaśnienia zależności między Ja a tożsamością osobistą. Wyznaczenie relacji między tymi dwoma konstruktami to zaniedbywany problem teoretyczny. Podjęcie go stanowi nie tylko o klaryfikacji pola badań, ale również o postępie w ramach integracji wiedzy w tym obszarze. Tekst skupia się na priorytetowych z perspektywy społeczno-poznawczej zagadnieniach złożoności i dynamiki, jako zasad organizujących funkcjonowanie systemu Ja. Przedstawiono w nim, jak na bazie heterogenicznego Ja wyrastają dynamiczne ujęcia tożsamości osobistej, której przypisuje się potencjalną niejednorodność i zmienność.
EN
The paper presents contemporary views of the self-system, focusing on the perspective of social-cognitive psychology. On the basis of current studies, links between self and personal identity are explained. Establishing the relationship between those two constructs is a neglected theoretical problem. Undertaking this issue is essential not only to the clarification of the empirical field but also to progress in the integration of knowledge in this area. The paper is focused on the issues of self-complexity and dynamics as principles of self-system organization that are crucial from the social-cognitive point of view. It elucidates how the idea of a heterogenous self implies a dynamic view of personal identity, which is potentially multifaceted and changeable.
Keywords
PL
EN
self   identity  
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
27-49
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Zakład Psychologii Osobowości, Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-233c1448-1fe9-4b34-9c59-a22bbde287d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.