PL EN


2015 | 5 | 317-323
Article title

Przeciwwskazania do prenatalnej aktywności fizycznej a poziom wiedzy przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej

Content
Title variants
EN
Contraindications for prenatal physical activity and the level of knowledge of future exercise instructors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kobietom ciężarnym rekomenduje się regularną aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności, pod warunkiem braku występowania przeciwwskazań zdrowotnych. Celem badań było określenie poziomu wiedzy przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej dotyczącej przeciwwskazań do prenatalnej aktywności fizycznej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową przy pomocy kwestionariusza. Przebadano 96 przyszłych instruktorów, studentów specjalności Rekreacja Ruchowa na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Badani wykazali niski poziom wiedzy nt. przeciwwskazań do prenatalnej aktywności fizycznej. Istnieje potrzeba dołączenia treści z tego obszaru do programów edukacyjnych instruktorów rekreacji ruchowej.
EN
Pregnant women are recommended to take regular, moderate-intensity physical activity, on condition that there are no health contraindications. The aim of this study is to determine the level of knowledge of future exercise instructors on the contraindications to prenatal physical activity. The research was conducted using a diagnostic survey, with questionnaires to 96 future instructors, students of the Physical Recreation faculty at the Gdansk University of Physical Education and Sport. The research shows that future exercise exercise have a low level of knowledge on the contraindications to prenatal physical activity. There is a necessity of including this field in educational programmes for physical recreation instructors.
Year
Issue
5
Pages
317-323
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
References
 • BIBLIOGRAFIA
 • Australian Sports Commission, Pregnancy in sports, Guidelines for the Australian Sporting Industry, 2002.
 • Downs D., Chasan-Taber L., Evenson K., Leiferman J., Yeo S., Physical Activity and Pregnancy: Past and Present Evidence and Future Recommendations, „Research Quarterly For Exercise and Sport“ 2012, no. 83.
 • Institute of Obstetricians and Gynaecologists, Royal College of Physicians of Ireland and Clinical Strategy and Programmes Directorate, Health Service Executive, Obesity and Pregnancy: Clinical Practice Guideline. (Appendix Five: Patient Information leaflet on exercise in pregnancy), 2013.
 • Kader M., Naim-Shuchana S., Physical activity and exercise during pregnancy,„European Journal of Physiotherapy” 2014, no. 16.
 • Lewis B., Avery M., Jennings E., Sherwood N., Martinson B., Crain A. L.,The effect of exercise during pregnancy on maternal outcomes: practical implications for practice, „American Journal of Lifestyle Medicine”2008, no. 2.
 • Mudd L., Owe K., Mottola M., Pivarnik J.,Health Benefits of Physical Activity during Pregnancy: An International Perspective, „Medicine and Science in Sports and Exercise” 2013, no. 45.
 • Nascimento S., Surita F., Cecatti J., Physical exercise during pregnancy: a systematic review, „Current Opinion in Obstetrics and Gynecology” 2012, no. 24.
 • Pivarnik J., Chambliss H., Clapp J., Dugan S., Hatch M., Williams M., Lovelady C., Mottola M., Impact of Physical Activity during Pregnancy and Postpartum on Chronic Disease Risk,„Medicine and Science In Sports and Exercise“ 2006, no. 38.
 • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Exercise in pregnancy, 2006.
 • Sempolska K., Sulprizio M., Aktywne 9 miesięcy. „Body Life“ 2008, nr 5.
 • Siwiński W., Adaptacja do zawodu animatora rekreacji i turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 2002.
 • Siwiński W., Poziom adaptacji zawodowej młodego instruktora rekreacji ruchowej, [w:] A. Dąbrowski (red.), Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania, Warszawa 2003, s. 37-55.
 • South African Sports Medicine Association, South African Sports Medicine Association Position Statement on Exercise in Pregnancy, 2012.
 • Szumilewicz A., Kwalifikacje w rekreacji ruchowej na przykładzie fitnessu oraz prenatalnej i postnatalnej aktywności fizycznej, [w:] A. Chłoń-Domińczak, A. Fandrejewska (red.),W drodze do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dobre praktyki w systemie kwalifikacji, Warszawa 2015, s. 43-56.
 • Torbè D., Torbè A., Ćwiek D., Aktywność fizyczna kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu, „Nowa Medycyna“ 2013, nr 4.
 • The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period, ACOG Committee Opinion No. 267, 2002.
 • Wojtyła A., Kapka-Skrzypczak L., Biliński P., Paprzycki P.,Physical activity among women at reproductive age and during pregnancy (Youth Behavioural Polish Survey – YBPS and Pregnancy-related Assessment Monitoring Survay – PrAMS) – epidemiological population studies in Poland during the period 2010-2011, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2011, no.18.
 • Worska A., Aktywność fizyczna kobiet ciężarnych w świadomości przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej, [niepublikowana praca magisterska], Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 2014.
 • Wójtowicz K., Krekora M., Krekora K., Biesiada L., Kędzierska A., Kolasa P., Krasomski G., Wpływ aktywności fizycznej ciężarnych na przebieg porodu, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2011, nr 2, s. 195.
 • Zielińska A., Kiedy nie można ćwiczyć w czasie ciąży? – Analiza poziomu wiedzy młodych matek na temat przeciwwskazań do prenatalnej aktywności fizycznej, [niepublikowana praca magisterska], Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 2012.
 • NETOGRAFIA:
 • EHFE Europe Active, Potentials and Perspectives of Educational Standards and Training for Pre and Post Natal Exercise, Brussels 2014, no. 39. http://www.ehfa.eu.com/sites/ehfa.eu.com/files/newsletters/EuropeActiveUpdate_December_2014.pdf, 12.12.2014.
 • Roux P. 2014. The EU view: How do policymakers see the opportunities for the H&F sector, now and towards 2025, Prezentacja przedstawiana w czasie 1st European Health and Fitness Forum w Kolonii. http://www.ehfa.eu.com/sites/ehfa.eu.com/files/events/EHFF/Philippe%20Roux.pdf, 4.12.2014.
 • Sempolska K., Aktywność fizyczna kobiety ciężarnej – problem nie rozwiązany, http://forumzdrowia.pl/drukuj.php?id=340, 2.12.2014.
 • Vanderkam L., No pregnant pause, “USA Today” 2007, http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/2007-04-23-oplede_n.htm, 2.12.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23429815-94e4-4841-8ae1-908d490405dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.