PL EN


Journal
2012 | 153 | 107-134
Article title

Koncepcja własności absolutnej Murraya Rothbarda w kontekście pomocy i ubóstwa

Content
Title variants
EN
Murray Rothbard’s Concept of Absolute Property in the Context of Welfare and Poverty
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The specificity of Rothbard’s thought consists in his original property theory. A part of the article entitled, Concept of Absolute Property is dedicated to that problem. To highlight the importance of the absolute property right, I confront it with John Locke’s limited property right. The chapter, Negation of state and negation of poverty, demonstrates that uncompromising criticism of the institution of state is an attempt at solving the problem of poverty by economic means. The idea is simple: eliminate the state that impoverishes people and deprives them of the fruit of their labour. The section Potential for charity looks towards anthropology; I present Rothbard’s understanding of people and indicate the goal of human existence. I claim that rightful participants of economic processes are guided by their own interests, which does not mean that their decisions and behaviours exclude altruistic actions. Summarising the whole of the considerations of the part Libertarian ethos, I refer to the axiom of the ethics founded by Rothbard and I aim at identifying the essence of libertarian justice, which I juxtapose with distributive justice. Discussing Rothbard’s thought, I place the main emphasis on extracting a new way of thinking about ethics and justice. In particular, I wish to demonstrate that the absolute nature of property rights does not negate obligations towards people and may contribute to solution of the problem of poverty.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • Barry N. P. 1986. On Classical Liberalism and Libertarianism. London: Macmillan.
 • Boaz D. 2005. Libertarianizm. Przeł. D. Juruś. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Juruś D. 2005. Czy Robert Nozick był libertarianinem?. „Principia” XLI–XLII: 233–260.
 • Juruś D. 2007. Ekonomiczne i etyczne podstawy libertarianizmu. „Ruch filozoficzny” LXIV/1, 99–115.
 • Juruś D. 2007a. Wokół własności. Próba uporządkowania stanowisk w filozofii polityki. „Analiza i egzystencja” 5:159–178.
 • Juruś D. 2008. Władza na własność, w: Zuziak W., Mysona Byrska J. (red.), Wolność i władza w życiu publicznym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej. 121–132.
 • Juruś D. 2010. Od „dobra wspólnego” do wspólnego zła. w: Dobro wspólne, red. Probucka D. Kraków: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. 201–209.
 • Juruś D. 2011. Geneza państwa opiekuńczego w USA z libertariańskiej perspektywy. w: Wielomski A., Kalita C. (red.), O źródłach państwa i władzy politycznej. Warszawa: 114– 131.
 • Juruś D. (w druku) Teoretyczne podstawy libertarianizmu. Kraków: Księgarnia Akademicka. Locke J. 1922. Dwa traktaty o rządzie. Przeł. Z. Rau. Warszawa: PWN.
 • Mill J.S. 1965. Zasady ekonomii politycznej. Przeł. E. Taylor. Warszawa: PWN, t. I, ks. II, rozdz. 1.
 • Modrzejewska M. 2010. Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Murray Ch. 2001. Bez Korzeni. Polityka społeczna USA 1950–1980. Przeł. P. Kwiatkowski. Warszawa: Zysk i S-ka.
 • Nozick R. 1999. Anarchia, państwo, utopia. Przeł. P. Maciejko, M. Szczubiałka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Rothbard M. N. 1980. Myth and Truth about Libertarianism. „Modern Age”, t. 24, nr 1.
 • Rothbard M. N. 1994. Nations by Consent: Decomposing the Nation State. „Journal of Libertarian Studiem”, t. 11, nr 1, Fall.
 • Rothbard M.N. 2004. O nową wolność. Manifest libertariański. Przeł. W. Falkowski. Warszawa: Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, Oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Rothbard M. N. 2007. Ekonomia wolnego rynku: wykład akademicki. Przeł. R. Rudowski. Warszawa: Fijorr Publishing, t. I.
 • Rothbard M. N. 2009. Egalitaryzm jako bunt przeciwko naturze. Przeł. K. Węgrzecki. Chicago/Warszawa: Fijorr Publishing.
 • Rothbard M. N. 2009a. Interwencjonizm, czyli władza a rynek. Przeł. R. Rudowski. Chicago/Warszawa: Fijorr Publishing.
 • Rothbard M. N. 2010. Etyka wolności. Przeł. J. Woziński, J. M. Fijoł. Warszawa: Fijorr Publishing.
 • Rothbard M. N. Six Myths About Libertarianism. http://www.lewrockwell.com/rothbard/roth-bard12.html
 • Sepczyńska D. (w druku) Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji. Stirner M. 1995. Jedyny i jego własność. Przeł. J. i A. Gajlewiczowie. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2342fa52-ec12-4ddc-bb01-cfee56df8d76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.