PL EN


2016 | 1(17) | 23-32
Article title

Mitologia pogranicza. Australia i Stany Zjednoczone Sygurda Wiśniowskiego

Content
Title variants
EN
Mythology of a borderland. Sygurd Wiśniowski on Australia and the United States
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the concept of ‘borderland’ in selected works by Sygurd Wiśniowski: a 19th century Polish traveller who encountered the territorial and cultural expansion of the white settlers in Australia and North America. The author of the article aims to present both the specificity and the complexity of ‘borderland phenomenon’ as described by Wiśniowski. The author concentrates also on absent or omitted e lements in Wiśniowski’s discourse (which can be observed in his attitude towards the native inhabitants and women) and reveals Wiśniowski’s utopian ideas (such as equality of opportu nity).
Keywords
Contributors
References
 • Bąk M., 2014, Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej, Katowice.
 • Careless J.M.S., 1989, Frontier and Metropolis: Regions, Cities and Identities in Canada Before 1914, Toronto.
 • Clark M., 2004, Historia Australii, przeł. Bażyńska-Chojnacka K., Chojnacki P., Warszawa–Gdańsk.
 • Forajter W., 2014, Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice.
 • Hennessy Ch.A.M., 1978, Frontier in Latin American History, Albuquerque.
 • Hobsbawm E., 2014, Wiek kapitału: 1848–1875, przeł. Starnawski M., Warszawa.
 • Kosofsky Sedgwick E., 2005, Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności, przeł. Ostolski A., „Krytyka Polityczna”, nr 9–10.
 • Nevins J., 2011, Wprowadzenie: dziewiętnastowieczne korzenie steampunka, w: VanderMeer A. i J., red., Steampunk: antologia, tłum. Jakubiec A., Lublin.
 • Osterhammel J., 2013, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, red. nauk. i posł. Molik W., przeł. Drozdowska-Broering I., Kałóżny J., Peszke A., Śliwińska K., Poznań.
 • Rusinowa I., 1990, Indianie, traperzy i osadnicy, Warszawa.
 • Russell D., 1960, The Lives and Legends of Buffalo Bill, Norman.
 • Rzońca J., 2010, Zesłańcy, buszrangerzy, wędrowni postrzygacze owiec – męski świat australijskiego interioru w narodowej literaturze i filmie, w: Dąbrowska M., Radomski A., red., Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, Lublin.
 • Sloterdijk P., 2011, Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. Cymbrowski B., Warszawa.
 • Weaver R.M., 1996, Idee mają konsekwencje, tłum. Bubula B., Kraków.
 • Webb W.P., 2003, Great Frontier, Reno.
 • Wiśniowski S., 1873, Dziesięć lat w Australii, cz. 1–2, Lwów.
 • Wiśniowski S., 1953, Koronacja króla Fidżi oraz inne nowele, obrazki i szkice podróżnicze, do druku przygotowali Tuwim J., Olszewicz B., Warszawa.
 • Wiśniowski S.,1954, W kraju Czarnych Stóp oraz inne nowele, obrazki i szkice podróżnicze, do druku przygotowali Tuwim J., Olszewicz B., Warszawa.
 • Żyrek E., 2014, Autokreacja w (pre)reportażu podróżniczym Sygurda Wiśniowskiego,w: Fiołek K., red., Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863–1914, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2344710c-875a-423f-aed4-a817ec936355
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.