PL EN


2018 | Volume 32, Issue 1 | 54-62
Article title

Rozpoznawalność marek hoteli niezrzeszonych

Content
Title variants
EN
Recognition of Independent Hotel Brands
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Hotele, podobnie jak inne przedsiębiorstwa, prowadzą działalność marketingową, której podstawowym celem jest wykreowanie atrakcyjnej marki, kojarzonej przez potencjalnych nabywców z określonymi korzyściami. Jednak specyfika hoteli, a zwłaszcza tych niezrzeszonych, sprawa, że wykreowanie marki jest w tym przypadku szczególnie trudne. Celem prezentowanego artykułu jest próba oceny rozpoznawalności marek hoteli niezrzeszonych. Badania przeprowadzono za pomocą metody badania rozpoznawalności spontanicznej. Ich wyniki sugerują bardzo niski poziom wiedzy respondentów o markach hoteli niezrzeszonych, jednak charakter tych badań, a zwłaszcza próby badawczej, wymusza przeprowadzenie kolejnych przed sformułowaniem daleko idących wniosków.
EN
Hotels, similarly to other companies, undertake marketing actions aimed at establishing an attractive brand which would be associated by potential customers with particular benefits. However, the features of hotels, especially independent hotels, makes establishing a strong brand especially difficult. The aim of the paper is to evaluate brand recognition in the case of independent hotels. The research was conducted with the use of spontaneous recognition method. The results suggest that the level of recognition is dramatically low, still the nature of the research, and especially of the research sample, makes future more extended research necessary before presenting clear-cut conclusions.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii
References
 • Altkorn, J. (2001). Strategia marki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Chernatony, L., de (2003). Marka. Wizja i tworzenie marki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i opracowania, 442 Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • INB Marketing (2017, 10 grudnia). Pozyskano z www.inbmarketing.pl Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kotler, P. (1994). Marketing. Warszawa: Gebethner & Ska.
 • Kruczek, Z., Walas, B. (2004). Promocja i informacja turystyczna. Kraków: Wydawnictwo Proksenia.
 • Lin, C.H., Morais, D.B., Kerstetter, D.L., Hou, J.S. (2007). Examining the role of cognitive and affective image in predicting choice across natural, developed, and theme-park destinations. Journal of Travel Research, 46(2), 183–194.
 • McDonald, M. (1989). Marketing plan. Oxford: Butterworth–Heinemann.
 • Pike, S., Ryan, C. (2004). Destination positioning analysis through a comparison of cognitive, affective and conative perceptions. Journal of Travel Research, 42(4), 333–342.
 • Szulce, H., Janiszewska, K. (2006). Zarządzanie marką. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Urbanek, G. (2002). Zarządzanie marką. Warszawa: PWE.
 • Żabińska, T. (1994). Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Żemła, M. (2004). Rola miejsca docelowego w procesie wyboru oferty turystycznej. Gospodarka Regionalna i Turystyczna, 1, 28–26.
 • Żemła, M. (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Wydawnictwo GWSH Katowice.
 • Żyminkowski, T. (2003). Kształtowanie wizerunku banku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2344c4f6-e3ca-4418-ab05-f2104287e661
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.