PL EN


2016 | 5 | 4 | 23-34
Article title

Przepisy karne stypizowane w ustawie – Prawo energetyczne

Authors
Content
Title variants
EN
Penal sanctions specified in the Energy Law Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z dnia 11 września 2015 roku implementowała rozporządzenie REMIT do polskiego porządku prawnego. Niniejsze opracowanie poświęcono przepisom karnym skatalogowanym w rozdziale 7a ustawy. Odpowiedzialność karna to swoiste novum w sektorze energetycznym, dlatego warto przyjrzeć się takim zagadnieniom, jak: uzasadnienie wprowadzenia przepisów karnych, katalog czynów zabronionych (charakter sankcji karnych) oraz standardy proceduralne (postępowanie wyjaśniające). Analiza powstała w oparciu o treść przepisów powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem poglądów judykatury i doktryny zakorzenionych w nauce o prawie karnym.
EN
The amended Energy Law Act entered into force on 11 September 2015 and implements the REMIT Regulation into the Polish legal system. This article focuses on the penal sanctions specified in section 7a of the Polish Energy Law Act. Criminal liability is new for the domestic energy sector. The analysis includes issues such as: the purpose of introducing penal provisions, the catalogue of criminal sanctions (and their nature) as well as procedural standards (the investigation). This analysis was conducted in accordance with generally applicable laws, taking into account the views of jurisprudence and criminal law doctrine.
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
23-34
Physical description
Dates
online
2016-06-30
printed
2016-06-30
Contributors
  • Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, dwa lata studiowała również na uczelniach w Moskwie i w Kazaniu (Rosja). Zdobywała doświadczenie zawodowe w warszawskich kancelariach prawnych. Aktualnie pracuje w AOT Energy Poland na stanowisku specjalisty ds. prawnych. Zawodowo związana z rynkiem gazu ziemnego
References
  • Jodłowski, A. i Szybalski, K. (2015). Obowiązki uczestników rynku wynikające z REMIT oraz znowelizowanego Prawa energetycznego (cz. I). Pozyskano z: http://wysokienapiecie.pl/prawo-energetyczne/1011-obowiazki-uczestnikow-rynku-wynikajace-z- remit-oraz-znowelizowanego-prawa-energetycznego-cz-i (10.02.2016).
  • Król-Bogomilska, M. (2001). Kary pieniężne w prawie administracyjnym. Warszawa: KiK Konieczny i Kruszewski.
  • Nałęcz, A. (2005). Kary pieniężne w prawie energetycznym. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2(40).
  • Rogalski, M. (2015). Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w Prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego.
  • Stawicki, A. i Kulczyk, W. (2013). Kwestia określoności przepisów, za naruszenie których mogą zostać nałożone kary pieniężne na przedsiębiorców. Rozważania na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 6 października 2011 r. w sprawie o sygn. III SK 18/11. iKAR, 6(2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2346a647-4861-4f6a-b25b-147f1881af10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.