Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 39-50

Article title

Pozycja konkurencyjna Polski w handlu produktami przemysłu spożywczego z Unią Europejską: bilans dziesięciu lat członkostwa

Content

Title variants

Poland's Competitive Position in Food Trade with the European Union: the Balance of Ten Years of EU Membership

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule oceniono pozycję konkurencyjną Polski w handlu zagranicznym produktami przemysłu spożywczego z państwami UE (UE-28) w latach 2003-2013. Punktem wyjścia była analiza wyników handlu zagranicznego produktami przemysłu spożywczego. Następnie dokonano oceny pozycji konkurencyjnej w oparciu o sześć wskaźników: wskaźnik orientacji eksportowej (OE), wskaźnik specjalizacji w eksporcie (SI), wskaźnik pokrycia importu eksportem (TC), wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych Balassy (RCA), wskaźnik relacji eksportowo- -importowej Lafaya (LFI) oraz dodatkowo wskaźnik intensywności handlu wewnątrzgałęziowego (GL). Z przeprowadzonego badania wynika, że w okresie członkostwa w UE umocniła się pozycja konkurencyjna Polski w handlu produktami przemysłu spożywczego z państwami UE. Konkurencyjne na rynku unijnym były przede wszystkim produkty branży mięsnej, rybnej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej, piekarskiej i napojów bezalkoholowych, a od 2006 także tytoniowej. Polska nie posiadała natomiast przewag konkurencyjnych w handlu produktami branż winiarskiej, spirytusowej, paszowej i zbożowej.
EN
The article assesses Poland's competitive position in the food trade with the EU countries (EU-28) in the years 2003-2013. First, changes in the Polish food trade were presented. Next, six indicators, i.e. index of export orientation (OE), index of export specialisation (SI), index of trade coverage (TC), index of revealed comparative advantages (RCA), Lafay index (LFI), and index of intra-industry trade (GL) were used to analyse Poland's competitive position in trade. The obtained results show that in the first decade of EU membership Poland's position in the food trade with the EU countries strengthened. The competitive position on the EU markets was recorded mainly for meat products, fish, fruit and vegetables, dairy products, bakery products and soft beverages, and since 2006 also tobacco products. Poland did not have competitive advantages in trade for wine, spirits, fodder and milling industry products.

Year

Issue

1

Pages

39-50

Physical description

Dates

published
2015-01-2015-02

Contributors

  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-234afd47-d6b6-4725-b974-8f11d5aee316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.