PL EN


2014 | 180 cz 1 | 240-248
Article title

Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus

Content
Title variants
EN
The Modern Concept of Homo Socio-Oeconomicus
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present the modern concept of homo sociooeconomicus which was created in response to the inadequacy of the concept of homo oeconomicus. Presented model was created from the concept of homo oeconomicus and homo sociologicus. Also shows features of both of these models. As a result of a critical analysis of the literature concluded that homo socio-oeconomicus, who is both an individual unit and part of the community, make rational decisions that are limited economic and non-economic factors such as for example social norms. This model, which was developed as a result of appreciation of sociology as an auxiliary science of economics is helpful in explaining market behavior of modern man. Calls for the inclusion of other social sciences to the study of economic.
Year
Volume
Pages
240-248
Physical description
Contributors
References
 • Bittner I.: Homo oeconomicus. SWSPiZ, Łódź 2009.
 • Doucouliagos C.: A Note on the Evolution of Homo Economicus. "Journal of Economic Issues" 1994, Vol. 28, No. 3.
 • Dzionek-Kozłowska J.: System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla. PWN, Warszawa 2007.
 • Tomer J.F.: Economic Man vs. Heterodox Men: The Concepts of Human Nature in Schools of Economic Thought. "The Journal of Socio-Economics" 2001, Vol. 30.
 • Leibenstein H.: Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii. PWN, Warszawa 1988.
 • Lindenberg S.: Homo Socio-oeconomicus: The Emergence of a General Model of Man in the Social Sciences. "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1990, Vol. 146, No. 4.
 • Michalski M.: Kim jest postmodernistyczny homo oeconomicus, czyli pytanie o współczesne relacje pomiędzy rodziną a rynkiem. "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2011, Vol. 14, nr 1.
 • Morawski W.: Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. PWN, Warszawa 2001.
 • O'Boyle E.J.: Homo Socio-Economicus: Foundational to Social Economics and the Social Economy. "Review of Social Economy" 1994, Vol. 52.
 • O'Boyle E.J.: Requiem for Homo Economicus. "Journal of Markets & Morality" 2007, Vol. 10, No. 2.
 • Przybyła H.: Wybór filozofii gospodarczej jako podstawa ekonomii. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej. Red. U. Zagóra-Jonszta. UE, Katowice 2010.
 • Reckwitz A.: Toward a Theory of Social Practices. A Development in Culturalist Theorizing. "European Journal of Social Theory" 2002, Vol. 5, No. 2.
 • Simon H. A.: Models of Bounded Rationality. Empirically Grounded Economic Reason. Vol. 3. The MIT Press, London 1997.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2000.
 • Wach K.: Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. "Horyzonty Wychowania" 2010, nr 9(17).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-234f9063-c2bc-4f75-a305-aa04e193d091
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.