PL EN


2017 | 15 | 95-102
Article title

IKONOSFERA W KOMUNIKACJI A PRYWATNOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY

Content
Title variants
EN
THE ICONOSPHERE IN COMMUNICATION AND THE PRIVACY OF CONTEMPORARY YOUTH
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obraz jest znamienny w kulturze masowej, zmienia on proces komunikacji społecznej – proces ten nabiera charakteru wizualnego. Obecnie wszystko staje się obrazem. Ikonosfera, jako środowisko obrazu, jest bogata i zróżnicowana, co wynika z jej powiązania z funkcjonowaniem mediów. Każdy człowiek ma własną, niepowtarzalną ikonosferę. I co najbardziej istotne z punktu widzenia niniejszych rozważań – każdy inaczej ją wykorzystuje. W obliczu wielości obrazów elektronicznych zanikają kryteria wartościujące: doskonałość, autentyczność czy oryginalność. Rozpoczyna się epoka disignu, epoka zaniku intymności i prywatności. Artykuł jest próbą charakterystyki niebezpieczeństwa, jakie za sobą niesie owo upublicznianie swoich zdjęć przez młodzież w szeroko pojętych mediach. Krótkiej charakterystyce poddane zostało także zjawisko sekstingu.
EN
Images are significant in popular culture, they change the process of social communication, which takes on the visual nature. Today, everything becomes an image. Iconosphere, as the environment of the image, is rich and varied, due to its links to the functioning of the media. Each person has their own unique iconosphere. And what is most important from the point of view of these considerations – everyone uses it. In the face of the multiplicity of electronic image, the evaluative criterions of excellence, authenticity and originality are fading. This begins with the design era, the era of decay of intimacy and privacy. The article is an attempt to characterise the dangers which is brought about by making their photos public by the youth in the broad media. Short characteristics of the sexting phenomenon is also provided.
Year
Issue
15
Pages
95-102
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Aboujaoude, E. (2012). Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości. Kraków.
 • Błaszczyk, N. (2011). Fotografia – medium masowe jako materia sztuki współczesnej. Pobrano z lokalizacji: http://www.naat.pl/essays/mgr_n-blaszczyk_naat.pdf
 • Dudek, A.J. (2016). Selfie nie takie niewinne. Robisz, wrzucasz do sieci... i obniża się Twoją samoocenę. Pobrano z lokalizacji: http://natemat.pl/98279,selfie-nie-takie-niewinne-robisz-wrzucasz-do-sieci-i-obniza-sie-twojasamoocena
 • Fal, M. (2013). Młodsi narcyzi umieją coraz mniej, ale są zadowoleni z siebie jak nigdy. Pobrano z lokalizacji: http://natemat.pl/47967,mlodzi-narcyzi-umieja-coraz-mniej-ale-sa-zadowoleni-z-siebie-jak-nigdy
 • Magala, S. (2000). Szkoła widzenia. Wrocław.
 • Olechnicki, K. (2009). Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa.
 • Pająk, P. (2010). Yahoo – rewitalizacja z klasą, choć to pewnie nie wystarczy. Pobrano z lokalizacji: http://www.spidersweb.pl/2010/05/yahoo-rewitalizacja-z-klasa-choc-to-pewnie-nie-wystarczy.html/amp
 • Połownianiuk, M. (2013). Selfie słowem roku – o fenomenie zdjęć z ręki. Pobrano z lokalizacji http://www.spidersweb.pl/2013/11/selfie-slowem-roku.html
 • Seul-Michałowska, S. (2010). Blog jako nisza rozwoju młodzieży. W M. Sokołowski (red.), Nowe media, nowe interpretacje. Warszawa.
 • Sontag, S. (1978). On photography. Farrar, Strauss and Giroux. Nowy Jork.
 • Spitzer, M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk.
 • Strelau, J. (2000). Podstawy psychologii. Gdańsk.
 • Sztompka, P. (2005). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa.
 • Temple, J.R., Paul, J.A., van den Berg P., Le V.D., McElhany A. i Temple, B.W. (2012). Teen Sexting and its Association with Sexual Behaviors. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 166 (9).
 • Wasylewicz, M. (2011). Uwarunkowania umiejętności czytania informacji wizualnej. Rzeszów.
 • Zwoliński, A. (2004). Obraz w relacjach społecznych. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-235503c0-0a96-4629-a70e-535247a96c74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.