PL EN


2014 | 17 | 4(65) | 127-135
Article title

Problematyka klasyfikacji postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kryterium charakteru prawnego

Authors
Title variants
EN
Issues relating to the classification of provisions of articles of association of a limited liability company on the basis of the legal nature criterion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie kompleksowej klasyfikacji postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kryterium charakteru prawnego. Ponadto określono szczegółowe zasady kształtowania treści postanowień umowy z o.o. oraz metody wykładni aktu założycielskiego osoby prawnej. Artykuł zawiera szczegółową charakterystykę postanowień umowy polskiej spółki z o.o., szczególną uwagę poświęcono postanowieniom: obligatoryjnym, fakultatywnym, korporacyjnym, obligacyjnym, mieszanym, oraz esentialia negotti, naturalia negotii, accidentalia negotii. Analiza prawa polskiego została uzupełniona o uwagi porównawcze na tle prawa niemieckiego i systemów prawnych common law.
EN
The aim of this article is to depict the detailed classification of provisions of articles of association of a limited liability company on the basis of the legal nature criterion. What is more, it points out rules concerning modification of content of provisions of articles of association of a limited liability company and methods of interpretation of articles of association of a legal entity. The article also includes the comprehensive analysis of provisions of the Polish limited liability company, indicating in particular mandatory, non-mandatory, company, obligation and mixed provisions, and esentialia negotti, naturalia negotii, as well as accidentalia negotii. The analysis of the Polish law was supplemented by comparative notes relating to the German law and legal systems, which are based on common law.
Year
Volume
17
Issue
Pages
127-135
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Prawa i Dyplomacji w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2362f7db-f18c-42d2-a45f-612ebd996f58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.