PL EN


2013 | 4 | 2 | 293-307
Article title

Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania

Content
Title variants
EN
The positioning of relational capital in management models
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany w warunkach funkcjonowania organizacji przyczyniają się do poszukiwania nowych koncepcji zarządzania. Koncepcje te powinny umożliwiać optymalizację działalności organizacji. Jedną z sugerowanych metod jest tworzenie oraz doskonalenie kapitału relacyjnego. Dyskusje podejmowane w środowiskach naukowych coraz częściej poruszają zagadnienia skuteczności sieci oraz relacji międzyorganizacyjnych. Problematyka ta jest dostrzegana również przez menadżerów organizacji. Dlatego autorzy postanowili lapidarnie opisać wyniki analogicznych dyskusji podejmowanych na seminariach naukowych w Katedrze Zarządzania Informacją i Wiedzą.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
293-307
Physical description
Contributors
 • Prof. zw. dr hab., Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr, Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • 1. Barney J.B. (2001), Is the resource-based view a useful perspective for strategic management research? „Academy of Management Review” vol. 26, no. 1.
 • 2. Boekestein B. (2006), The relation between intellectual capital and intangible assets of pharmaceutical companies, „Journal of Intellectual Capital” vol. 7, no. 2.
 • 3. Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Roos G. (1998), The knowledge toolbox: a review of tools available to measure and to manage intangible resources, „European Management Journal” vol. 36, no. 2.
 • 4. Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • 5. Bukh O.N., Larsen H.T., Mouritsen J., Johansen M.R. (2002), Developing and managing knowledge through intellectual capital statements, „Journal of Intellectual Capital” vol. 3, no. 1.
 • 6. Chyłek M (2009), Nadzór korporacyjny a kapitał relacyjny przedsiębiorstwa, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Cisek M. (red.), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • 7. Czakon W. (2013), Paradoks osadzenia sieci – uwarunkowania metodologiczne, w: Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, Krupski R. (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, Wałbrzych.
 • 8. Del Canto J.G., Gonzales I.S. (1999), A resource-based analysis of the factors determining a firm’s R&D activities, „Research Policy” vol. 28, no. 8.
 • 9. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa.
 • 10. Ewolucja sektora usług Polsce w latach 1995-2008 (2010); Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • 11. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2001), Projektowanie systemów zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 12. Grudzewski W.M., Jurczak J. (2007), Intellectual Capital of Companies in Gaining Competitive Advantage on Global Market, „Foundations of Control and Management Sciences” nr 8.
 • 13. Herman A. (2008), Kapitał intelektualny i jego liczenie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 3.
 • 14. Hoffman-Bang P., Martin H. (2005), IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, „e-mentor” nr 4(11).
 • 15. Hudson W.J. (1993), Intellectual Capital. How to build it, enhance it, use it, John Wiley & Sons Publishing, Toronto.
 • 16. Kaczmarek B. (2009), Współczesne aspekty istoty i funkcji zarządzania, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Cisek M. (red.), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • 17. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • 18. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 • 19. Krupski R. (2013), Teorie zmian w teorii zarządzania strategicznego. Próba kojarzenia, w: Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, Krupski R. (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, Wałbrzych.
 • 20. Kunasz M. (2003), Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, PTE Szczecin.
 • 21. Kurowska A., Derlatka T. (2009), Kapitał relacyjny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarcze, Cisek M. (red.), Wydawnictwo Emka, Warszawa.
 • 22. Lindgren P., Saghaug F., Knudsen H. (2009), Innovating business models and attracting different intellectual capabilities, „Measuring Business Excellence” vol. 13, iss. 2.
 • 23. Łopaciuk-Gonczarczyk B. (2008), Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników, „Gospodarka Narodowa” nr 1-2.
 • 24. Madhok A., Tallman S.B. (1998), Value through interfirm collaborative relationships, „Organization science” vol. 9, No. 3.
 • 25. Marcinkowska M. (2006), Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.), Difin, Warszawa.
 • 26. Mendryk I. (2007), Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, w: Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Sitko-Lutek A. (red.), PWN, Warszawa.
 • 27. Michel R. (2006), Nowe myślenie strategiczne. Czyste i proste, MT Biznes, Warszawa.
 • 28. Miller T.W., Mathisen R.E. (2004), Drivers of the value of the firm: profitability, growth, and capital intensity, „Journal of Accounting and Finance Research” vol. 13, no. 6.
 • 29. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz (2010), Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008, Warszawa.
 • 30. Mouritsen J. (2009), Classification, measurement and the ontology of intellectual capital entities, „Journal of Human Resource Costing & Accounting” vol. 13, iss. 2.
 • 31. Perechuda K. (1998), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 32. Perechuda K. (2005), Zatrzymana, kluczowa wiedza niejawna jako instrument koordynacji w przedsiębiorstwach sieciowych, w: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, Nycz M., Owoc M. (red.), PN AE we Wrocławiu, nr 1064, Wrocław.
 • 33. Petty R., Gauthrie J. (2000), Intellectual capital literature review – measurement, reporting and management, „Journal of Intellectual Capital” vol. 1, no. 2.
 • 34. Pietruszka-Ortyl A. (2007), Kapitał intelektualny organizacji, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy; Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.), Difin, Warszawa.
 • 35. Pike S., Roos G., Marr B. (2005), Strategic management of intangible assets and value drivers in R&D organizations, „R&D Management” vol. 35, no. 2.
 • 36. Rastogi P.N. (2003), The nature and role of IC – rethinking process of value creation and sustained enterprise growth, „Journal of Intellectual Capital” vol. 4, no. 2.
 • 37. Skrzypek E. (1999), Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, „Problemy Jakości” nr 11.
 • 38. Śladkowska O., Wycena przedsiębiorstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Agencja INPRESS PR; s. 1; ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/02/02_27.doc, dostęp: 29.07.2012.
 • 39. Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa.
 • 40. Urbanowska-Sojkin E. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • 41. Wilk J. (2004), Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania nr 75, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • 42. Wróbel J. (2009), Geneza rozwoju kapitału intelektualnego i jego struktura, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarcze, Cisek M. (red.), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-236a9198-fc9c-4c62-98fb-831a4e6b0f33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.