PL EN


2014 | 34 | 145-155
Article title

Wiara w Jezusa wyzwaniem do miłowania ojczyzny

Content
Title variants
EN
The Faith in Jesus as a Challenge to Love One’s Homeland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miłość ojczyzny i wiara w Jezusa to dwa bieguny, które są względem siebie otwarte, domagając się bliższego spojrzenia. W debacie publicznej i przestrzeni religijnej zagadnienie patriotyzmu w kontekście wiary w Jezusa jest zagadnieniem zdewaluowanym. Wobec takiego stanu rzeczy została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy wiara w Jezusa (i czy w ogóle?) jest wyzwaniem dla miłowania ojczyzny? Artykuł został podzielony na trzy części: 1. Chrześcijańskie określenie wiary; 2. Ojczyzna i patriotyzm; 3. Biblijna perspektywa miłowania ojczyzny. Poczynione badania prowadzą do wniosku, że wiara w Boga nie tylko może stać się źródłem i siłą każdego rodzaju patriotyzmu, ale również być gwarantem trwałego pokoju między ludźmi.
EN
Love to the homeland and faith in Jesus are two aspects, which are open to one another, demanding the closer scrutiny. In public debate and the religious space the question in terms of faith in Jesus is a devaluated question. In such circumstances one tried to answer the question if the faith in Jesus or the faith in general is the challenge to love one’s homeland. The article was divided into three parts: 1. the christian definition of faith, 2. the homeland and the patriotism, 3. love one’s homeland in biblical perspective. The research lead to the conclusion that faith in God can be the source and the momentum of all kinds of patriotism, as well as the guarantee of the lasting peace among people.
Keywords
Year
Issue
34
Pages
145-155
Physical description
Contributors
  • Gdańsk
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-236c71e8-c820-474e-bca1-458ffed383fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.