PL EN


2013 | 2 | 95-97
Article title

Wybrane aspekty opieki diabetologicznej w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych lekami doustnymi, zakwalifikowanych do wdrożenia insulinoterapii oraz leczonych insuliną

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Janeczko D. Czy rzeczywiście epidemia cukrzycy typu 2? Diabetol Prakt 2006; 7: 248–257.
  • Janeczko D. Epidemiologia cukrzycy typu 2. W: Sieradzki J, red. Cukrzyca. T. I. Gdańsk: ViaMedica; 2006: 170–217.
  • Dziemidok P, Jaworska J, Cygan J. Uwarunkowania wpływu samokontroli glikemii na wskaźniki wyrównania metabolicznego cukrzycy w praktyce ambulatoryjnej. Med Metabol 2006; 10: 8–13.
  • Celczyńska-Bajew L. Opinia lekarzy rodzinnych dotycząca warunków pozwalających utrzymać pacjenta w terapii chorób przewlekłych. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11: 255–257.
  • Sieradzki J, Grzeszczak W, Karnafel W, i wsp. Badanie PolDiab. Część I. Analiza leczenia cukrzycy w Polsce. Diabetol Prakt 2006; 7: 8–15.
  • Tatoń J. Intensywne leczenie cukrzycy typu 2. Warszawa: Medical Communications; 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-236fab68-e0a1-4ec0-a731-ca32bf4096f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.