PL EN


2013 | 22 | 120-138
Article title

Problemy wzajemnej tolerancji ludności zamieszkującej Autonomiczną Republikę Krymu

Authors
Content
Title variants
EN
Problems of tolerance in Crimean society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since its independence of Ukraine, the interest Crimean Peninsula is growing. It is located in a strategic place where the main historical routes cross. Crimea is the homeland of the Crimean Tatars, who afer returning to Ukraine in 1991 are the most vulnerable social layer on the peninsula. Te aim of the article is to analyze the issues of religious, linguistic, ethnic, political and cultural tolerance in the Crimea. Te article is mainly based on the Russian and Ukrainian sources that are analyzed in the topic.
Year
Volume
22
Pages
120-138
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Poland
References
 • Возгрин В. (2013), История крымских татар, Т. І, Симферополь чні проблеми Автономної Республіки Крим, в: Исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия в Крыму
 • Маліборський В. (2005), Деякі особливості релігійної ситуації в Автономній Республіці Крим, Гражданское общество и религия/ под ред. д.ф.н., проф. О. А. Габриеляна.- Симферополь, Энергия Дельта
 • Османов Ю. (2012), Почему Крым – историческая родина крымскотатарского народа?, Бизнес-Информ, Симферополь
 • Ханстантинов В., Політичний вимір толерантності: ідеї та проблеми , Миколаїв, Видво ЧДУ імені Петра Могили, 2011
 • Алі Татар-заде, Чотири ісламські леви у кримській саванні, http://risu.org.ua/ua/index/ ЧДУ імені Петра Могили, 2011
 • Андрусечко Петро, Крим – внутрішня проблема України та об’єкт геополітичної гри, „Український журнал” № 1, 2008, http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/155/ [15.01.2008]
 • Вервес Г., Поляков В., Топоніміка Криму: повернення пам’яті, http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=176077 [20.05.2010]
 • Захарчук Н., Філософсько-соціологічний аспек категорії «толерантність» та її роль у міжкультурній комунікації, Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка, Випуск 3’2012, 26, www.novyn.kpi.ua/2012-3/Zakharchuk.pdf [3.03.2012]
 • Ковач Л., Мовно-освітня ситуація в Автономній Республіці Крим: тенденції останніх років,http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npifznu/2010_XXVIII/kovach.pdf [19.01.2014]
 • Кримські татари і українське суспільство: проблеми політичної та соціальної інтеграції 26-27 листопада 1998 р. (Продовження 6), http://www.ucipr.kiev.ua/publications/krimskiatari-i-ukraiinske-suspilstvo-problemi-politichnoii-ta-sotcialnoii-integratciii-26-27-listopada-1998-r-prodovzhennia-6 [28.11.1998]
 • Мазука Л., Проблеми міжетнічної толерантності в Автономній Республіці Крим,„Стратегічні пріоритети” № 4, 2012, http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2012_4/043-047.pdf [1.04.2012]
 • Міжнародний форум з питань відновлення прав кримськотатарського народу відбудеться в 2014 році?, http://krymtatar.in.ua/mizhnarodnyj-forum-z-pytan-vidnovlennya-prav-krymskotatarskoho-narodu-vidbudetsya-v-2014-rotsi/ [20.09.2013]
 • Оцінка рівня міжетнічної толерантності в українському суспільстві, http://old.niss.gov.ua/Monitor/September/2.htm [19.01.2014] Перегляд результатів Всеукраїнського перепису населення 2001 року, http://2001.ukrcensus.gov.ua/regions/reg_crym?ozn=1&ter=01&ttt=5.4W [19.01.2014]
 • Поляков П., Вплив релігійної ситуації та міжконфесійних відносин на толерантність українського суспільства, archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc…55/…/F19_doc.pdf [19.01.2014]
 • Поширення ідеології релігійних ісламських течій екстремістського спрямування в АР Крим, old.niss.gov.ua/Monitor/September2009/1.htm [3.09.2009]
 • Притула В., Пробудження кримського ісламу, http://maidan.org.ua/krym/mai/1207998771.html [12.04.2008]
 • Про засади державної мовної політики, Верховна Рада України; „Закон від” 03.07.2012 № 5029-VI, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 [3.07.2012]
 • Про кількість та склад населення Автономної Республіки Крим за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ crimea/ [19.01.2014]
 • Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тен- денції розвитку [8.02.2011]
 • Розподіл населення за національністю та рідною мовою АР Крим, http://2001.ukrcensus.gov.ua/regions/select_reg5/?botton=cens_db&box=5.1W&k_t=01&p=0&rz=1_1&rz_b=2_1%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&n_page=1 [19.01.2014]
 • Самар В., Справа про «джихад слова», http://gazeta.dt.ua/POLITICS/sprava_pro_dzhihad_slova.html [4.04.2008]
 • Толерантність у сучасному суспільстві. Її принципи та напрямки, www.oda.kherson.ua/upload/tolerantnst-lekcya.doc [19.01.2014]
 • Ханстантинов В., Політична толерантність, як проблема демократичного суспільства,http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Gileya/2011_46/Gileya46/P4_doc.pdf [19.01.2014]
 • Ханстантинов В., Політична толерантність та її роль в політичному процесі, http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/50/17.pdf [19.01.2014]
 • Хараджи М., Міжетнічна толерантність: концептуалізація поняття, „Гуманітарний вісник” № 19, 2010, http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gvpkhdpi/2010_19/333_339.pdf [19.01.2014]
 • Чубаров шокував парламент Криму: виступив кримськотатарською та українською мовами, http://gazeta.ua/articles/life/_chubarov-shokuvav-parlament-krimu-vistupiv-krimskotatarskoyu-ta-ukrajinskoyu-mov/457809 [26.09.2012]
 • Щерба О., Релігійний фактор у політичному житті кримських татар в умовах трансформації державотворчих процесів в Україні, http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Unir/2008_20/37.pdf [19.01.2014]
 • Ярмоленко М., Кримські татари в Автономній Республіці Крим: проблеми мови та історичної топоніміки, http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_2012_4/9.pdf [9.04.2012]
 • Deklaracja Zasad Tolerancji, http://debaty.tezeusz.pl/blog/201731.html/ [20.10.2013]
 • Olszański Tadeusz, Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła nową ustawę językową, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-07-11/rada-najwyzsza-ukrainy-uchwali a-nowa-ustawe-jezykowa [11.07.2012]
 • Wójcik A., Tolerancja kulturowa, http://www.wolniludzie.pl/tolerancja-kulturowa [24.09.2013]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-237080f6-106d-4b9f-9e55-72413b6baf99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.