PL EN


2018 | 44 | 2 (168) | 111–133
Article title

Przeobrażenia stylów życia polskich migrantów mieszkających w Berlinie (1980–2015)

Content
Title variants
EN
Transformations of the lifestyles of Polish migrants living in Berlin (1980–2015)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na początku lat 80. XX w., w związku z napiętą sytuacją polityczną i kryzysem ekonomicznym w Polsce, tysiące ludzi wyruszyło na emigrację do Europy Zachodniej. Preferowanym kierunkiem stał się wówczas nie tak odległy Berlin Zachodni. Polacy włożyli wiele energii, by zintegrować się ze społeczeństwem przyjmującym, wypracowując odpowiednie strategie pobytowe. Przyczyniły się one do powstania określonych stylów życia, czyli zespołu zachowań charakterystycznych dla tej właśnie grupy. W ostatnich latach ulegają one modyfikacjom, m.in. w związku z procesem transnacjonalizacji migrantów. W artykule analizuję zachodzące zmiany na podstawie wyników badań, które przeprowadziłam w latach 2009–2015.
EN
At the beginning of the 1980s, due to the tense political situation and the economic crisis in Poland, thousands of people set out to emigrate to Western Europe. A particularly popular destination was West Berlin, located near the Polish border. The Poles have put a lot of energy to integrate into the host society, developing appropriate integration strategies. They have contributed to the emergence of certain lifestyles as a set of behaviors characteristic of this particular group. In recent years they have been modified, among others in connection with the process of transnationalisation of migrants. The article analyses the changes on the basis of the results of research carried out by the author between 2009–2015.
Contributors
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2371d173-86a8-47f2-9fdf-7430fe051db3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.